Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 8 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Щ32Щегельський, П. Г. Бюст молодої поетеси : сатир. роман. - Київ : Фенікс, 2016. - 368 с.ᵖᵠ1Художня література  У корзину
2Щ61Щербак, В. І. Яків Володимирович Ролл. Учений, педагог, фундатор гідробіологічної науки в Україні / В. І. Щербак, Ю. Г. Карпезо. - Київ : Вид. дім "Академперіодика", 2009. - 82 с.3Природничі науки  У корзину
3Щ61Щерба, А. А. Системи з нечіткою логікою регулювання електроенергетичних режимів : монографія / А. А. Щерба, В. В. Кирик. - Київ, 2011. - 329 с.2Техніка  У корзину
4Щ61Щербак, Ю. М. Час смертохристів : Міражі 2077 року : роман. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 480 с. ᵖᵠ1Художня література  У корзину
5Щ64Щербина, В. С. Господарське право : підручник. - 5-е вид., перероб. і допов. - Київ : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.1Держава і право  У корзину
6Щ76Щиґел, Маріуш. Ґоттленд : [докум. проза] / [пер. з пол. Б. Матіяш]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 238 с. : ил.ᵖᵠ3Художня література  У корзину
7Щ92Щокін, Г. В. Україна і світ на зламі історії / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ, 2007. — 51 с. — (Бібліотека журналу «Персонал»).65Політика  У корзину
8Щ95Щукін, Є. О. Основні напрямки сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, постструктуралізм : [навч. посіб.] / Є. О. Щукін, О. В. Патлайчук, І. Є. Чугуєва. — Миколаїв : НУК, 2009. — 115 с.1Філософські науки  У корзину
1