Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 27 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ц17Цапенко, Ю. Русско-хорватский разговорник = Priručnik rusko-hrvatskog jezika / Ю. Цапенко, А. Цапенко. - Split : ACERNUS, 2003. - 176 с.801Філологічні науки  У корзину
2Ц17Цаплиенко, А. Ю. Империя четырех сторон : роман. - Харьков : Фолио, 2014. - 413 с. (ᴹᴷᴼ БС35)1Художня література  У корзину
3Ц26Цвейг, Стефан. Новеллы : пер. с нем. - Москва : Худож. лит., 1975. - 382 с.1Художня література  У корзину
4Ц27Цветаева, М. И. Стихотворения. - Ашхабад : Туркменистан, 1986. - 400 с.1Художня література  У корзину
5Ц27Цветаева, А. И. Воспоминания. - Изд. 3-е, доп. - Москва : Сов. писатель, 1983. - 767 с. *1Художня література  У корзину
6Ц27Цветков, А. П. Последний континент : избр. и новые стихи. - Харьков : Фолио, 2012. - 475 с. - (Граффити). (ᴹᴷᴼ БС35)12Художня література  У корзину
7Ц29Цегельський, Л. Від леґенд до правди : [спомини про події в Україні зв’язані з Першим Листопадом 1918 р.] / [передм. Я.Дашкевича]. — Львів : Свічадо, 2003. — 334, [1] c. : портр. *1Історія  У корзину
8Ц29Це - Україна : [альбом]. — Київ : Вид. дім «Комп’ютерні системи», 1995. — 351 с. : кольор. фот. — Назва та текст парал. укр. англ.1Природничі науки  У корзину
9Ц34Целлер, Э. Очерк истории греческой философии : пер. с нем. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. - 294 с. - (Античная библиотека).1Філософські науки  У корзину
10Ц38Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : [У 2 ч.] / НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 1997. Ч. 1 [Відп. ред. В.А.Смолій], 1997. — 233 с.1Історія  У корзину
123