Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 29 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ж21Жайворонок, В. В. Велика чи мала літера? : словник-довідник : близько 10000 номінацій. - Київ : Наук. думка, 2004. - 202 с. - (Словники України). *1Філологічні науки  У корзину
2Ж27Жангожа (Джангужин), Рустем. Туркестан - Туран: силуэты геостратегии : (иллюзия реальности или... реальность иллюзии?). - Киев : Ин-т литературы им. Т.Г. Шевченко, 2014. - 356 с.1Політика  У корзину
3Ж42Жданов, В. В. Некрасов. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 494 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 18 (506)).2Філологічні науки  У корзину
4Ж48Жезлом по бамперу : Анекдоти про тих, хто в дорозі і в міліції / авт.-упоряд. О. Кононенко. - Київ : Криниця ; Харків : Фоліо, 2013. - 254 с. : іл. - (Антологія українського анекдота "Українська веселка"). ᵖᵠ1Художня література  У корзину
5Ж50Желдак, Т. А. Знаменитые личности украинского футбола. - Харьков : Фолио, 2012. - 380 с. (ᴹᴷᴼ БС34)1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Ж59Жеребцова, П. Тонка сріблиста нить : [оповідання] / з рос. пер. О. Думанська. — Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. — 267 с. : портр. *708Художня література  У корзину
7Ж59Жеребкін, В. Є. Логіка : підруч. для юрид. вузів і ф-тів. - Харків : Основа, 1995. - 256 с. 1Філософські науки  У корзину
8Ж62Жданов, В. І. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посіб. : [для студентів і аспірантів фіз. спец.] / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 163 с. : іл.2Природничі науки  У корзину
9Ж67Живопис ХІХ – початку XX століття : [каталог / редкол.: Л. В. Толстова (голова) та ін.]. — Київ : Майстер книг, 2012. — [127] с. - (Колекція НХМУ, вип. № 2). *2Мистецтво  У корзину
10Ж70Жижек, Славой. Погляд навскіс : вступ до теорії Жака Лакана через попул. культуру / Славой Жижек ; пер. з англ. Павла Шведа. — Київ : Комубук, 2018. — 318, [1] с. : іл. — (Перша українська платформа краудпаблішингу).1Філософські науки  У корзину
123