Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 135 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш39Шейко, В. М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації : (Друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.) / В. М. Шейко, Ю. П. Богуцький. - Київ : Генеза, 2005. - 591 с.31Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Ш39Шейко, В. М. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / Шейко В., Лєвіна В. – Київ : Ін-т культурології НАМУ, 2010. – 207 с.1Філософські науки  У корзину
3Ш40Шекера, Я. В. Китайська література VII-XIII століть : навч. посіб. / Я. В. Шекера ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2013. — 351 с. : іл., табл. 1Філологічні науки  У корзину
4Ш41Шекспир, В. Избранное. В 2 ч. Ч. 2. [Король Лир ; Сонеты]- Москва : Просвещение,1984. - 208 с. : ил. *1Художня література  У корзину
5Ш41Шекспір, Вільям. Твори. В 6 т. Т. 4. Багато галасу з нічого ; Як вам це сподобається ; Дванадцята ніч, або Як собі хочете ; Юлій Цезар ; Троїл і Крессіда ; Кінець діло хвалить ; Міра за міру : пер. з англ. - Київ : Дніпро, 1986. - 678 с. *1Художня література  У корзину
6Ш41Шекспир, Уильям. Бесплодные усилия любви : пер. с англ. - Харьков : Фолио, 2011. - 286 с.12Художня література  У корзину
7Ш42Петро Шелест: "Справжній суд історії ще попереду" : Спогади ; Щоденники ; Документи ; Матеріали / за ред. Ю. Шаповала. - Київ : Генеза, 2004. - 808 с. : іл.1Історія  У корзину
8Ш42Шелест, П. "Справжній суд історії ще попереду" / заг. ред. та вступ Ю. Шаповала. - Київ : АДЕФ-Україна, 2011. - 1120 с. : іл.1Історія  У корзину
9Ш46Шемшученко, Ю. С. Вибране. — Київ : Юрид. думка, 2005. — 591 с. : портр., іл.1Держава і право  У корзину
10Ш46Шемет, Т. С. Теорія і практика валютного курсу : навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / за ред. О. І. Рогача. - Київ : Либідь, 2006. - 360 с.3Економіка  У корзину
1234567891011121314