Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 135 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш24Шаповал, Ю. І. Михало Грушевський / Ю.І.Шаповал, І.В.Верба ; [під заг. ред. В.А.Смолія]. — Київ : Вид. дім «Альтернативи», 2005. — 351 с. : іл. — (Особистість і доба).1Історія  У корзину
2Ш24Шаповал, А. І. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : джерелознавче дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. — Київ : НБУВ, 2016. — 348 с. : іл.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Ш24Шаповалова, М. С. Історія зарубіжної літератури : Середні віки та Відродження : підруч. для студентів держ. ун-тів / Шаповалова М.С. ; Рубанова Г.Л. ; Моторний В.А. — 3-є вид., перероб. і доп. — Львів : Світ, 1993. — 310, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
4Ш24Шаповалов, Г. Походження українського тризуба, або як поєдналися якір і хрест. - Запоріжжя, 1992. - 19 с.976Історія  У корзину
5Ш26Шарманська, В. М. Судова бухгалтерія : навч. посіб. для студентів ВНЗ. / В. М. Шарманська, С. О. Шарманська, І. В. Головко. - Київ : Центр учбової літ., 2008. - 454 с.5Держава і право  У корзину
6Ш26Шаров, І. Ф. Характери Нового світу : [нариси про президентів США]. - Київ : Арт Економі, 2018. - 496 с. : іл. ᵖᵠ4Історія  У корзину
7Ш32Шаховская, З. А. В поисках Набокова. Отражения. - Москва : Книга, 1991. - 319 с.1Філологічні науки  У корзину
8Ш34Шведер, Оса Ган. Сни шовкопряда : пер. з норв. - Київ : Грані-Т, 2009. - 136 с. : іл. - (Сучасна дитяча проза).1Художня література  У корзину
9Ш35Швидкий, В. К. Український тлумачний словник радіотехнічних термінів. - Вид. 2-е, допов. - Львів, 2018. - 496 с. ^0Техніка  У корзину
10Ш35Швидько, Г. К. Історія держави і права України (X – початок XIX століття) : Навч. посіб. / Г.К. Швидько ; [Ред. Шерстюк А.В., Небогатова Л.П.] ; Нац. гірн. акад. України. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. — 175, [1] с.1Держава і право  У корзину
1234567891011121314