Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 135 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Ш59Шилов, Ю. А. Истоки славянской цивилизации / Межрегион. акад. упр. персоналом (МАУП) ; [предисл. Н. И. Сенченко]. — [3-е изд.]. — Киев, 2004. — 699, [2] с. : ил.3Історія  У корзину
2Ш59Шилов, К. В. Борисов-Мусатов. - Москва : Мол. гвардия, 1985. - 336 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 13 (660)).2Мистецтво  У корзину
3Ш61Шимків, А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2004. - 429 с. *1Філологічні науки  У корзину
4Ш62Шинкарук, В. Д. Категорії модусу і диктуму у структурі речення : монографія. - Чернівці : Рута, 2002. - 272 с. *1Філологічні науки  У корзину
5Ш63Шипфлингер, Томас. София-Мария: целостный образ творения / Т. Шипфлингер ; [Отв. ред. В.Никитин ; Пер. с нем. В.Бычкова]. — [Москва] : Гнозис Пресс-Скарабей, [1997]. — 400 с. : цв. фот. 0Релігія  У корзину
6Ш63Шип, С. В. Музична форма від звуку до стилю : навч. посіб. - Київ : Заповіт, 1998. - 368 с.1Мистецтво  У корзину
7Ш63Шип, С. В. Музыкальная речь и язык музыки : (Теорет. исслед.) / [Ред. Болховский Р.Г.]. — Одесса : [Одес. гос. консерватория им. А.В.Неждановой], 2001. — 295 с. : ил., табл.1Мистецтво  У корзину
8Ш65Шищенко, П. Г. Фізична географія материків та океанів. Африка : підручник / П.Г. Шищенко, В.В. Удовиченко, Н.В. Петрина. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 575 с. : іл. ^1Природничі науки  У корзину
9Ш66Шкіль, М. І. Вища математика : підручник для студентів ВНЗ. У 2 кн. Кн. 2 / М. І. Шкіль, Т. В. Колесник. - Київ : Либідь, 2010. - 496 с.2Природничі науки  У корзину
10Ш66Шкандрій, М. Модерністи, марксисти і нація : укр. літ. дискусія 1920-х рр. : пер. з англ. - 2-е вид. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 382 с. ᵖᵠ *2Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314