Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Український правопис. - Стереотип. вид. - Київ : Наук. думка, 2003. - 406 с.1Філологічні науки  У корзину
2У45Українські чари : [фрагменти із записів відомих українських фольклористів про традиції народної лікувальної магії]/ упоряд. О. М. Таланчук. — Київ : Либiдь, 1992. — 94 [2] с.1Філологічні науки  У корзину
3У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 15 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2008. - 479 с.1Мистецтво  У корзину
4У45Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Б. І. Хорошун та ін. - Київ : НТУ, 2006. - 171 с.2Історія  У корзину
5У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 8 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2001. - 335 с.1Мистецтво  У корзину
6У45Україна і світ : хронологія подій. 2011 рік. Січень. Лютий. Березень. - Київ : КРІОН, 2011. - 216 с. : іл.0Історія  У корзину
7У45Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798-1916 : бібліогр. покажч. - Вип. 3. 1901-1910. - Київ, 1999. - 732 с.10Література універсального змісту  У корзину
8У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 12. - Стп. 1185-1280 : іл. - Зміст: Шаповал, Цебрівський, Петрушенко, Морозівна, Мазюкевич, Корсун, Думитрашко, Кузьменко П., Навроцький, Річицький, Шамраєв, Підгірянка.3Художня література  У корзину
9У45Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. пр. / ред. кол.: В. Верстюк (голова), С. Віднянський, Р. Пиріг, І. Матяш, Д. Вєдєнєєв, В. Бойко, Д. Казіміров.- Київ ; Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2018. - 384 с.39Історія  У корзину
10У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2019: Вип. 17.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
12345678910111213141516171819