Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українське державотворення. Невитребуваний потенціал : словник-довідник. – Київ : Либідь, 1997. – 560 с.2Історія  У корзину
2У45Українська академія мистецтва : дослідн. та наук.-метод. пр. Вип. 19 / М-во культури і мистецтв України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - Київ, 2012. - 487 с.1Мистецтво  У корзину
3У45Украинский Советский Энциклопедический Словарь. В 3 т. Т. 1. А – Капсюль. — Киев : Гл. ред. УСЭ, 1988. — 756 с. : ил.1Література універсального змісту  У корзину
4У45Украинский Советский Энциклопедический Словарь. В 3 т. Т. 2. Каптаж – Протерогиния. — Киев : Гл. ред. УСЭ, 1988. — 768 с. : ил.3Література універсального змісту  У корзину
5У45Украинский Советский Энциклопедический Словарь. В 3 т. Т. 3. Протерозой – Ящурка. — Киев : Гл. ред. УСЭ, 1988. — 772 с. : ил.3Література універсального змісту  У корзину
6У45Ukraina : Przyroda. Tradycje. Kultura. – Kijów : Bałtia Druk, 2006. – 100 s.1Природничі науки  У корзину
7У45Українська ономастика: бібліографічний покажчик / НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2013. - 365 с.1Філологічні науки  У корзину
8У45Українсько-російський словник з гірничої справи. У 2 т. Т. 1. А-Н. - Донецьк: Донбас, 2011. - 420 с. *3Техніка  У корзину
9У45Україна в культурному та політичному просторі Європи : нариси історії / [О. П. Машевський та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2018. — 319 с.0Історія  У корзину
10У45Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку : зб. наук. пр. / Ін-т історії України НАНУ. — Київ, 2000-. 2000: Вип. 7. *1Історія  У корзину
12345678910111213141516171819