Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Three Centuries of the Ukrainian Icon. – Kyiv : Spalakh, 2001. – 80 p. (Українська ікона трьох століть : каталог виставки, англ. мовою).98Мистецтво  У корзину
2У45Український світ : метод. розробки для вчителів неділ. шкіл укр. зарубіжжя із вивч. укр. алфавіту / Сорочук Л.В. та ін. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2004. - 104 с.1Філологічні науки  У корзину
3У45Україна - сузір’я культур : збірник : [інформація щодо стану забезп. прав представників нац. меншин на культур., мовну, реліг. самобутність]. - Київ : ТОВ "Новий друк", 2018. - 235 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
4У45Україна Тараса Шевченка : [іст.-краєзнав. нариси / упоряд.: Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко]. - Харків : Фоліо, 2014. - 573 с. ^2Філологічні науки  У корзину
5У45Українська наукова термінологія : зб. матеріалів наук.-практ. конф. "Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки", 12 листоп. 2010 р. № 3 / НАН України, Наук.-вироб. підприємство ”Вид-во ”Наук. думка” НАН України”. — Київ : Наук. думка, 2010. - 310 с.1Філологічні науки  У корзину
6У45Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда … / [за заг. ред. В. Сергійчука]. — Вишгород : Сергійчук М. І., 2013. — 711 с. : іл.1Історія  У корзину
7У45Українська орієнталістика : зб. наук. пр. викл. та студ. Ін-ту схід. мов Київ. нац. лінгв. ун-ту і Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад.". Вип. 2-3. - Київ, 2007-2008. - 289 с. - Укр., пол., англ., яп., кит.1Філологічні науки  У корзину
8У45Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. - Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. - 396 с.7Історія  У корзину
9У45Українська мала проза XX століття : антологія / упоряд. Віра Агеєва. — Київ : Факт, 2007. — 1509, [1] с. *0Художня література  У корзину
10У45Українська фалеристика : З історії нагородної спадщини. У 2 кн. Кн. 1. – Київ : Либідь, 2004. – 479 с.1Історія  У корзину
12345678910111213141516171819