Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 8. - Стп. 737-832 : іл. - Зміст: Кримський, Грабовський, Славінський, Щурат, Стешенко, Кернеренко, Галка, Голота, Загірня, Яричевський, Липа.3Художня література  У корзину
2У45Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. - Вип. 35. - Київ, 2009. - 432 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3У45Український театр XX століття : антологія вистав / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; за заг. ред. М. Гринишиної ; [вступ В. Сидоренко]. — Київ : Фенікс, 2012. — 943 с. : іл., XVI с. кольор. іл.2Мистецтво  У корзину
4У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2003 : 1 (16)1Держава і право  У корзину
5У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2004 : (17)1Держава і право  У корзину
6У45Українське право : Наук.-практ. часопис. - Київ, 1996-. 2005 : 1 (18)1Держава і право  У корзину
7У45Український національно-визвольний рух, березень-листопад 1917 року : док. і матеріали / упоряд. В. Верстюк (керівник), В. Бойко, О. Бойко, А. Гриценко та ін. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 1024 с.10Історія  У корзину
8У45Українська література ХІХ століття : хрестоматія : навч. посіб. для студентів філол. спец. ВНЗ. – Київ : Либідь, 2006. – 1327 с.2Філологічні науки  У корзину
9У45Українська біографістика = Biographistica ukrainica : зб. наук. пр. / Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. — Київ, 2005-. 2019: Вип. 18.10Культура. Наука. Освіта  У корзину
10У45Україна: антологія пам’яток державотворення Х-ХХ ст. : у 10 т. - Київ : Основи, 2009. - Т. 1 - 10.20Історія  У корзину
12345678910111213141516171819