Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 188 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1У11У жорнах історії : [зб. спогадів і документів про депортацію українців] / Київ. ветеран. т-во депортов. українців "Холмщина" ім. М. Грушевського. - Київ, 2017. - 392 с. ^1Історія  У корзину
2У11У кольорах "помаранчевої революції". - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, 2007. - 308 с.1Політика  У корзину
3У25Углеродные наноматериалы: электронное строение и процессы структурообразования / Я. В. Зауличный, С. С. Петровская, Е. А. Грайворонская, Ю. М. Солонин ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. М. Францевича. — Киев : Наук. думка, 2012. — 276, [1] с. : ил., табл.1Природничі науки  У корзину
4У26Угорські сільськогосподарські видання у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1595-2014) : наук.-допоміж. бібліогр. покажчик. - Київ, 2017. - 224 с.2Сільське та лісове господарство   У корзину
5У34Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник : 22 000 слів та виразів / уклад. О. Угрінович. - Київ : Криниця, 2015. - 416 с.1Філологічні науки  У корзину
6У38Уйсал, Асім. Навчаюся омовінню і намазу : іл. посіб. для вивчення намазу та ханафіт. мазхабу / Асім Уйсал ; [пер. з турец. Н. О. Наджі-оглу]. — Київ : Юрій Шеляженко, 2018. — 79 с. : іл., табл. — (Книга для дітей та дорослих).1Релігія  У корзину
7У39Уитфилд, Айлин. Мэри Пикфорд : пер. с англ. - Смоленск : Русич, 1999. - 464 с. : ил. - (Женщина-миф).1Мистецтво  У корзину
8У45Україна: інтелект нації на межі століть / [Врублевський В.К., Ворона В.М., Канигін Ю.М. та ін.] ; Укр. т-во «Інтелект нації». — Київ : Інформ.-вид. центр «Інтелект», 2000. — 507 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
9У45Українська Муза : поет. антол. : од початку до наших днів / під ред. О. Коваленка. - Факсим. відтворення вид. 1908 р. — Київ : АТ «Обереги», 1993. Вип. 6. - Стп. 545-640 : іл. - Зміст: Українка, Ценглевич, Попович-Боярська, Жарко, Маковей, Дніпрова Чайка, Бердяєв, Ухач-Охорович, Маслов-Стокіз.3Художня література  У корзину
10У45Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду : док. і матеріали : [збірник] / за ред. Л.Масенко ; упоряд.: Л.Масенко та ін. — Київ : Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т.Шевченка : Вид. дім «Києво-Могил. акад.», 2005. — 399 с. : табл. *1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819