Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 423 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С91Сучасне мистецтво : наук. зб. / Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. — Київ : Акта, 2004-. 2005: Вип. 2.4Мистецтво  У корзину
2С91Сухотина-Толстая, Т. Л. Воспоминания. - Москва : Худож. лит., 1980. - 527 с.1Філологічні науки  У корзину
3С91Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю детям. - Изд. 2-е. - Киев : Рад. шк., 1972. - 244 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4С91II Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів ”Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку” : тези доп. : 6 груд. 2018 р. — Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. — 274 с. : іл., табл.1Економіка  У корзину
5С91Сучасна українська мова : підруч. для студентів ВНЗ / за ред. О.Д. Пономарева. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Либідь, 2001. - 400 с.1Філологічні науки  У корзину
6С91Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя : щоміс. часопис незалеж. укр. думки. — Київ, 1961-. 2004: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7-8, № 9, № 10, № 11, № 12 11Журнали  У корзину
7С91Сушко, К. І. Стежка на Хортиці : Есе. — Запоріжжя : Полиграф, 2004. — 70, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
8С95Сытин, Г. Н. Животворящая сила : Помоги себе сам : [Метод СОЭВУС - метод психокоррекции ; Исцеляющие настрои]. — Москва : Энергоатомиздат, 1990. — 416 с.1Медицина  У корзину
9С96Основи композиції : метод. рек. до вивчення дисципліни і виконання практ. робіт для студентів спец. 022 "Дизайн" освіт. рівня "Бакалавр" / С.В. Сьомка. - Київ : НАКККіМ, 2016. - 239 с.1Мистецтво  У корзину
10С96Сьомка, С. В. Ергономіка в дизайні : курс лекцій / Сергій Сьомка ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Ін-т дизайну і реклами, Кафедра дизайну інтер’єру та візуально-інформаційного середовища. — Київ : НАКККіМ, 2017. — 128 с. 1Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243