Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 423 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С89Сугаков, В. Й. Основи синергетики. - Київ : Обереги, 2001. - 287 с.1Природничі науки  У корзину
2С89Субтельний, Орест. Україна : історія : пер. з англ. - Вид. 3-є, перероб. і допов. - Київ : Либідь, 1993. - 720 с.1Історія  У корзину
3С89Суд : зразки док. : заяви, позовні заяви, скарги, клопотання до судів, госп. судів ; порядок звернення до Європ. Суду з прав людини : практ. посіб. - Вид. 2-е, допов. і перероб. - Київ : Оріяни, 2002. - 240 с.1Держава і право  У корзину
4С89Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження : аналіт. доп. — Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. — 190 с. : іл., табл.1Політика  У корзину
5С91Сучасна українська література / М-во культури і туризму України, Держ. закл. ”Нац. парлам. б-ка України” ; [підгот. О. Шимон ; відп. ред. І. Цуріна]. — Київ, 2009. — 55 с. — (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек; вип. 1).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6С91Сухово-Кобылин, А. В. Пьесы / А. В. Сухово-Кобылин, М. Е. Салтыков-Щедрин. - Москва : Правда, 1984. - 416 с. : ил.1Художня література  У корзину
7С91Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : зб. наук. праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / НАМ України, Ін-т проблем сучас. мист-ва. - Вип.11. - Київ : Фенікс, 2015. - 399 с. : іл.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
8С91Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи : матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ – оз. Світязь, 4-8 лип. 2016 р. / Нац. акад. упр., Міжнар. акад. інформатики ; [за наук. ред. М. М. Єрмошенка]. — Київ : Нац. акад. упр., 2016. — 320 с. : іл., табл.1Техніка  У корзину
9С91”Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція. Матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції ”Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології” : 26-28 верес. 2019 р., м. Дніпро, Україна / [редкол.: Новіцький Р. О. та ін.]. — Дніпро : Акцент, 2019. — 231, [1] с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
10С91Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : Близько 6000 слів. — Київ : Довіра, 1999. — 367 с. — (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243