Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 423 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : (енциклопед. курс) : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. — Вид. 2-ге, переробл. і допов. — Харків : Еспада, 2009. — 746 с. : табл.0Держава і право  У корзину
2С42Скакун, О. Ф. Теорія держави і права : [підруч. для вищ. учб. закл.] / Нац. ун-т внутр. справ. — Харків : Консум, 2001. — 655 с. : табл., схеми.1Держава і право  У корзину
3С42Віктор Васильович Скопенко. - Київ : Академперіодика, 2010. - 61 с. - (Біобібліографія вчених України). 3Культура. Наука. Освіта  У корзину
4С42Скарлато, Г. П. Захоплююча географія : Навч. посібник / Г.П. Скарлато. — Київ : Альтерпрес, 1998. — 412, [2] с.1Природничі науки  У корзину
5С42Скирда, Л. Дзуйхіцу від сакури : [поет. рефлексія на новий, незнаний світ]. — Токіо : NAJUS, 2006. — 247 с.1Художня література  У корзину
6С42Скворцов, Н. Н. Формула делового успеха : экон.-психол. эссе. - Киев : Юринком, 1997. - 192 с.1Економіка  У корзину
7С44Михаил Скорульский : Воспоминания. Письма. Материалы / сост. Р. Н. Скорульская. - Киев : Муз. Украйина, 1988. - 326 с.1Мистецтво  У корзину
8С44Скомаровський, В. П. Від Мангишлаку до Пріорки : поема про Тараса Шевченка : для дітей мол. та серед. шк. віку. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 56 с. : іл. ^2Художня література  У корзину
9С44Сковорода, Г. С. Пізнай в собі людину. – Львів : Світ, 1995. – 528 с. ᵖᵠ1Філософські науки  У корзину
10С44Скороход, Ю. С. Діяльність міжнародних міждержавних організацій із врегулювання ліванського конфлікту : навч. посіб. — Київ : Київ. ун-т, 2012. — 207 с. 3Політика  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243