Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 139 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р36Релігієзнавчий словник / Укр. асоц. релігієзнавців. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України ; За ред. А.Колодного, Б.Лобовика. — Київ : Четверта хвиля, 1996. — 389 с.2Релігія  У корзину
2Р36Ректори Київського університету, 1834-2006 / авт.: С. В. Скопенко [та ін.]. - Київ : Либідь, 2006. - 336 с. : іл.100Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Р39Рентгенооптичні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах / В.П.Кладько, В.Ф.Мачулін, Д.О.Григор’єв, І.В.Прокопенко ; За ред. В.П.Кладька ; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — Київ : Наук. думка, 2006. — 287 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
4Р41Репресії в Україні (1917-1990 рр.) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Є. К. Бабич, В. В. Патока. – Київ : Смолоскип, 2007. – 519 с.0Історія  У корзину
5Р48Ржевская, Е. М. Берлин, май 1945. - Москва : Сов. писатель, 1970. - 304 с.1Художня література  У корзину
6Р49Рігельман, О. І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О.І. Рігельман ; [Упоряд., вступ. ст. та приміт. П.М.Саса, В.О.Щербака ; Голов. ред. С.В.Головко]. — Київ : Либідь, 1994. — 766, [1] с., [16] арк. іл. — (Пам’ятки історичної думки України). 0Історія  У корзину
7Р49Ривс, Одри. Гендер и реформирование сектора безопасности : практ. примеры : пер. с англ. - [Женева : Женев. центр демократ. контроля над вооруж. силами, 2012]. - 150 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
8Р49Рижкова, С. А. Типологія релігій : Курс загального релігієзнавства : навч. посіб. - Київ : КОНДОР, 2005. - 448 с.1Релігія  У корзину
9Р50Рильський, Б. М. Мандрівка в молодість батька. — [2-е вид., допов.]. — Київ : Київ. правда, 2004. — 142, [1] с. : портр., [24] арк. фотоіл.2Філологічні науки  У корзину
10Р50Рільке, Райнер Марія. Нотатки Мальте Лявридса Бриґґе : [роман] / [пер. з нім. Ю. Прохасько]. — Київ : Грані-Т, 2010. — 294 с. ᵖᵠ15Художня література  У корзину
1234567891011121314