Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 139 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р89Русско-немецкий радиотехнический словарь / сост. П. К. Горохов. - Изд. 2-е, испр. - Москва : Сов. энцикл., 1965. - 405 с.1Техніка  У корзину
2Р89Русское искусство. Первая половина девятнадцатого века : Очерки о жизни и творчестве художников / под ред. А. И. Леонова. — Москва : Искусство, 1954. — 744 с. с ил.; 15 л. ил. (БС17)*1Мистецтво  У корзину
3Р93Рыжов, К. В. Сто великих изобретений. - Москва : Вече, 2000. - 528 с. — (100 великих). *0Історія  У корзину
4Р94Рыковцев, А. А. Вилково : очерк. - Одесса : Маяк, 1984. - 103 с. : ил.1Природничі науки  У корзину
5Р95Рылеев, К. Ф. Думы. - Москва : Наука, 1975. - 254 с. - (АН СССР. Литературные памятники).1Художня література  У корзину
6Р95Рысак, А. А. Животворный источник духовного вдохновения : Поэзия Леси Украинки в рус. пер. - Львов : Вища шк., 1981. - 147 с.1Філологічні науки  У корзину
7Р98Рябчук, М. Дилеми українського Фауста: громадянське суспільство і "розбудова держави". - Київ : Критика, 2000. - 271 с.1Політика  У корзину
8Р98Рябов, С. Г. Політологія: словник понять і термінів. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Вид. дім "КМ Академія", 2001. - 256 с. - (Книга НаУКМА).2Політика  У корзину
9Р98Едуард Андрійович Афонін : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. публ. політики та політ. аналітики ; [уклад.: А. Ю. Мартинов, О. В. Радченко, Я. О. Чепуренко]. — Київ : НАДУ, 2018. — 106 с. — (Біобібліографія вчених Національної академії державного управління при Президентові України; вип. 1).2Література універсального змісту  У корзину
1234567891011121314