Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 139 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Р88Русо, Жан-Жак. Вибрані трактати : пер. з фр. - Харків : Фоліо, 2018. - 603 с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки).3Філософські науки  У корзину
2Р88Русова, С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова ; [упоряд., передм., коммент., покажч. О.В.Проскури]. — Київ : Освіта, 1996. — 303, [1] с. : портр.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Р88Русанівський, В. М. Історія української літературної мови : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. — Київ : АртЕк, 2001. — 391 с.1Філологічні науки  У корзину
4Р89Руставелі, Шота. Витязь у тигровій шкурі : [поема] / Шота Руставелі ; [пер. М. П. Бажана ; іл. С. Кобуладзе]. — Київ : АДЕФ-Україна, 2013. — 307 с. : іл. — 300-літтю перш. друк. вид. поеми.— Кн. описано за обкл.— Тит. арк. грузин., обкл. парал. грузин., укр. ^0Художня література  У корзину
5Р89Русско-немецкий словарь : 22000 слов / под ред. А. А. Лепинга. - Изд. 16-е, стер. - Москва : Сов. энцикл., 1966. - 555 с.1Філологічні науки  У корзину
6Р89Русская живопись в музеях РСФСР : [Альбом / Сост. и авт. вступит. статьи П. Н. Рябинкин]. — Москва : ИЗОГИЗ, 1955. — (Художественные сокровища СССР).Вып. 7 : [Произведения Серпуховского ист.-худож. музея, Пенз. обл. картинной галереи, Орлов. обл. картинной галереи / Сост. и авт. вступит. статьи П. Н. Рябинкин], 1959. — [20] с. : 41 л. ил. (БС17)*1Мистецтво  У корзину
7Р89Русские ботаники : биогр.-библиогр. словарь / сост. С. Ю. Липшиц. Т. 2. Быков-Горленко. - Москва : Изд-во Моск. о-ва испытателей природы, 1947. - 336 с.1Природничі науки  У корзину
8Р89Русские ботаники : (Ботаники России-СССР) : биогр.-библиогр. словарь / сост. С. Ю. Липшиц. Т. 4. Кабанов-Кюз. - Москва : Изд-во Моск. о-ва испытателей природы, 1952. - 644 с.3Природничі науки  У корзину
9Р89Руссо, Ж.-Ж. Про суспільну угоду, або Принципи політичного права. – Київ : Port-Royal, 2001. – 348 с.1Філософські науки  У корзину
10Р89Русская поэзия начала ХХ века (дооктябрьский период). - Москва : Худож. лит., 1977. - 510 с. - (Библиотека всемирной литературы).3Художня література  У корзину
1234567891011121314