Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 310 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П49Полевой, В. М. Двадцатый век : Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — Москва : Сов. художник, 1989. — 454 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
2П50Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Либідь, 2008. - 440 с.6Політика  У корзину
3П50Полікультуріка: як організувати виховання міжкультурної толерантності у школі та позашкільній діяльності : навч.-метод. посіб. / Конгрес нац. громад України ; авт.-упоряд. А Ленчовська, К. Крейдерман, М. Грінберг. — Київ : Майстерня кн., 2010. — XXXII, 307, [3] с. : іл., табл. — (Проект ”Українські книжки для виховання толерантності”).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 704 с.1Політика  У корзину
5П50Політична історія України ХХ століття. У 6 т. Т. 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.) / Леванець Ю. А., Нагорна Л. П., Кармазіна М. С. - Київ : Генеза, 2002. - 420 с. : іл. 0Політика  У корзину
6П50Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2019. - 144 с. *1Суспільні науки в цілому  У корзину
7П50Політична економія : навч. посіб. / за ред. В.О. Рибілкіна, В.Г. Бодрова. - Київ : Академвидав, 2007. - 672 с. - (Альма-матер). *1Економіка  У корзину
8П50Поліщук, Ю. М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.). - Київ : Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. - 492 с. 1Історія  У корзину
9П50Політична наука в Україні, 1991-2016. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 656 с.1Політика  У корзину
10П52Положій, Є. В. Риб’ячі діти. - Харків : Фоліо, 2014. - 287 с. ᵖᵠ(ᴹᴷᴼ БС35)2Художня література  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031