Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 309 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1П34Пісенний ”Кобзар” [Звукозапис] / диригує Павло Муравський. — [Київ] : Нац. радіокомпанія України, 2010-. CD 1 : Твори a cappella, 2010. — 1 зв. диск (55 хв.). CD 2 : Велика форма, твори із супроводом та без супроводу, 2010. — 1 зв. диск (60 хв.). CD 3 : Вокально-симфонічні твори, 2010. — 1 зв. диск (75 хв.).4Мистецтво  У корзину
2П34Піскун, В. Міжнаціональний консенсус в Україні: історичне підґрунтя та суспільно-побутові практики : наук.-аналіт. доп. / [В. Піскун, В. Брехуненко, Д. Гордієнко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ : Людмила, 2018. — 71 с.2Історія  У корзину
3П34Пісні Купідона : любовна поезія на Україні, XVI – поч. XIX ст. : [збірник / упоряд. і приміт. В. Шевчука ; передм. О. Мишанича ; за ред. В. Колосової]. — Київ : Молодь, 1984. — 351 с. : іл., 4 арк. іл.1Художня література  У корзину
4П35Питання літературознавства : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: О. В. Червінська (голов. ред.) та ін.]. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 1993-. 2018: Вип. 98. (БС9) ^1Філологічні науки  У корзину
5П35Письменний, В. Найдорожчий скарб : зб. поезій різних років. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – 191 с.2Художня література  У корзину
6П35Піцикевич, В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / Приват. вищ. навч. закл. ”Львів. ун-т бізнесу та права”. — Львів : Ліга-Прес, 2015. — 203 с.1Держава і право  У корзину
7П37Плахотнік, О. В. Геоекологічна освіта: проблеми і перспективи розвитку : монографія. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 303 с.2Природничі науки  У корзину
8П37Платонов, А. Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов / А. Н. Платонов, В. М. Хоменко, А. Н. Таращан. — Киев : Наук. думка, 2013. — 296, [1] с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
9П37Микола Плав’юк: Україна – життя моє. Т. 1. Від селянського сина – до державника / В. Терен, Ю. Хорунжий. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2002. – 352 с. : іл. 100Історія  У корзину
10П37Платон. Держава. – Київ : Основи, 2000. – 355 с. ᵖᵠ1Філософські науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122232425262728293031