Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 172 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н73Новиков, Ф. А. Зодчие и зодчество / НИИ теории архитектуры и градостроительства. — 2-е изд. — Москва : УРСС, 2003. — 479 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
2Н73Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи : тези наук. доп. : Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., 30-31 жовт. 2017 р. - Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - 515 с.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Н73Новиков, И. А. Избранные сочинения. В 3 т. Т. 3. Повести, рассказы, воспоминания ; Стихотворения ; Слово о полку Игореве : [пер. в стихах] ; Тургенев- художник слова. - Москва : Гослитиздат, 1955. - 479 с.1Художня література  У корзину
4Н74Новомирова, В. Кто придумал Шекспира? - Киев : Изд. Т. Квасова, 2003. - 287 с.1Філологічні науки  У корзину
5Н75Новорусов, А. П. Разговор по душам : сб. стихотворений и очерков. - Киев : КМЦ "Поэзия", 2016. - 111 с.4Художня література  У корзину
6Н83Норт, Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Даґлас Норт ; пер. з англ. І.Дзюб. — Київ : Основи, 2000. — 198 с.8Економіка  У корзину
7Н84Носова, Б. М. Міжнародна журналістика : сучас. зарубіж. публіцистика : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2016. - 128 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Н84Носик, Б. М. Швейцер. - Москва : Мол. гвардия, 1971. - 416 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 11 (499)).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
9Н84Носов, Н. Н. Фантазеры / Н. Носов. Саша и Шура / А. Алексин. Незнакомец из тринадцатой квартиры / В. Нестайко. - Москва : Дет. лит., 1972. - 575 с.1Художня література  У корзину
10Н92Назар, М. І. Слово про Осипа Роздольського. - Збараж : Обрій, 2004. - 48 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718