Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 172 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н62Нікітченко, М. С. Теорія програмування в прикладах і задачах : навч. посіб. / М. С. Нікітченко, Т. В. Панченко, С. А. Поляков. — Київ : Київ. ун-т, 2015. — 191 с. : іл.1Природничі науки  У корзину
2Н63Николаева, А. И. Особенности фортепианного стиля А. Н. Скрябина : на примере произведений малой формы. - Москва : Сов. композитор, 1983. - 104 с.1Мистецтво  У корзину
3Н63Ніколайчук, В. І. Екологічний стан Закарпаття. Проблеми і перспективи / Ужгор. нац. ун-т. — Ужгород, 2004. — 246, [1] с. : іл.1Природничі науки  У корзину
4Н63Ніколаєнко, Л. Г. Методи соціологічного пояснення : монографія / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. — Київ, 2005. — 199 с.2Суспільні науки в цілому  У корзину
5Н63Ніколенко, О. М. Романтизм у поезії : Г.Гейне, Дж.Г.Байрон, А.Міцкевич, Г.Лонгфелло : посібник для вчителя. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 173, [2] с. : іл., табл. — (Скарбниця словесника). *1Філологічні науки  У корзину
6Н63Ніколенко, О. М. Бароко, класицизм, просвітництво : Л-ра XVII – XVIII ст. : посіб. для вчителя. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 222, [1] с. : іл. — (Скарбниця словесника). *1Філологічні науки  У корзину
7Н67Німецькі сільськогосподарські видання у фондах Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю : (1822-2010) : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. - Київ, 2011. - 538 с. (ᴹᴷᴼ БС8)1Сільське та лісове господарство   У корзину
8Н67Німецько-український словник лінгвістичної термінології / О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 302 с.6Філологічні науки  У корзину
9Н67Німчук, В. Український ”Отче наш” : хрестоматія перекладів / Василь Німчук, Наталія Пуряєва ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ : Грані-Т, 2013. — 222, [1] с. ᵖᵠ7Релігія  У корзину
10Н69Нісімчук, А. С. Технологія інноваційної освіти / Андрій Нісімчук, Олег Падалка ; Ін-т пед. технологій. — Луцьк : Твердиня, 2013. — 452 с. : іл., табл. - Текст укр., англ.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
123456789101112131415161718