Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 172 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Н42Неділько, С. А. Високотемпературна надпровідність : монографія / С. А. Неділько, О. Г. Дзязько, М. А. Зеленько. - Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. - 191 с.1Природничі науки  У корзину
2Н42Неділько, С. А. Математичні методи в хімії : підручник. - Київ : Либідь, 2005. - 256 с.1Природничі науки  У корзину
3Н42Недін, Л. М. Світ приречений на гріховність / Лариса Недін. У дзеркалі буття / Олег Гордійчук. — Київ : Молодь, 1997. — 223 с. 1Художня література  У корзину
4Н43Новак, А. Я. Як підняти українську економіку. – Київ : Гнозіс, 2006. – 304 с.3Економіка  У корзину
5Н43Неживий, О. І. Голодомори в Україні у XX столітті : навч. посіб. / Олександр Неживий ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. — Київ : МАУП, 2007. — 327 с. ᵖᵠ54Історія  У корзину
6Н44Незвичайні долі звичайних жінок : усна історія XX ст. / [Ін-т іст. дослідж. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, Прогр. дослідж. модер. історії та сусп-ва України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Ун-ту Альберти, Укр.-Канад. дослідчо-документ. центр ; упоряд.: І. Винницька, О. Дмитерко, Н. Федорович ; ред.: М. Прихода, А. Ясіновський ; передм.: Я. Грицак]. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. — XXXII, 835, [1] с. : іл., табл., портр. — (Бібліотека ”України модерної”. Серія ”Спогади, щоденники, інтерв’ю”; число 1). *1Історія  У корзину
7Н44Незнайома : Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої пол. XX – поч. XXI ст. / [Упоряд., вступ. сл., бібліогр. відомості та прим. В.Ґабора]. — Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2005. — 597 с. : портр. (ᴹᴷᴼ БС16)*0Художня література  У корзину
8Н45Неизвестная разведка. Факты. События. Люди : журнал / соучредители: Ассоц. ветеранов воен. разведки, граждане Украины. - Киев, 2003-. 2004: № 5-6.1Журнали  У корзину
9Н45Нейринк, Жак. Манускрипт гробу Господнього : роман : пер. з фр. - Харків : Фоліо, 2011. - 410 с. - (Карта світу).1Художня література  У корзину
10Н48Некрасов, В. П. В окопах Сталинграда. - Харьков : Фолио, 2010. - 284 с.3Художня література  У корзину
123456789101112131415161718