Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 212 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Л89Львівська антологія. В 3 т. Т. 1. Від давніх часів до початку ХХ сторіччя / укладач Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2013. - 666 с. ᵖᵠ1Художня література  У корзину
2Л89Львівська антологія. В 3 т. Т. 2. 1920-1940-ві роки. Герої відчайдушних літ / укладач Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2014. - 412 с. : іл. ᵖᵠ2Художня література  У корзину
3Л89Львівська антологія. В 3 т. Т. 2. 1920-1940-ві роки. В гранатових горах / укладач Ю. Винничук. - Харків : Фоліо, 2014. - 410 с. ᵖᵠ (ᴹᴷᴼ БС35)3Художня література  У корзину
4Л89Львівські хоругви [Графічний матеріал] : XVII – початок XX ст. : [комплект листівок] / Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів. іст. музей, Війск. музей у Стокгольмі, Львів. міськрада. — [Львів : б. в., 20--]. — 1 обкл. (12 окр. арк.) : кольор. офсет; 10,3×15 см.1Історія  У корзину
5Л93Любіцева, О. О. Маркетинг у туризмі : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2017. — 255 с. : табл.2Економіка  У корзину
6Л93Людство і віра : навч.-метод. посіб. Т. 1. – Київ : МАУП, 2002. – 576 с. : іл. ᵖᵠ1Релігія  У корзину
7Л93Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-докум. нарисів / авт.-упоряд. В. Кирилюк. - Київ : Криниця, 2008. - 495 с. - (Серця скоряються коханню). ᵖᵠ48Філологічні науки  У корзину
8Л93Любченко, А. Вибрані твори / А. Любченко ; НАН України. Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка ; [Вступ. ст., упорядкув., приміт., літ. Л.Пізнюк]. — Київ : Смолоскип, 1999. — 515, [1] с. : іл. — (Розстріляне Відродження). 0Художня література  У корзину
9Л93Людина і світ : метод. поради до вивчення курсу / Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Б. в., 1994. — 110 с. — (Бібліотека українця).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Л93Любимые песни на стихи Сергея Есенина. - Киев : Оріяни, 2008. - 44 с.2Мистецтво  У корзину
12345678910111213141516171819202122