Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И48Ільченко, Олесь. Смертельний круїз. — Київ : Грані-Т, 2008. — 127 с. — (Дивний детектив – 08. Команда-14). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
2И48Ільченко, О. Моя кохана К’яра : роман. — Київ : Грані-Т, 2011. — 150 с. ᵖᵠ0Художня література  У корзину
3И49Ілюстрована історія Києва / [Н. Абашина та ін.]. — Київ : Фенікс, 2012. — 424 с. : іл. 5Історія  У корзину
4И51Іменник. Антологія дев’яностих / упоряд.: А.Кокотюха, М.Розумний. — Київ : Смолоскип, 1997. — 265 с. — (Творча асоціація «500»). — Назва обкл.: Антологія. Іменник.0Художня література  У корзину
5И52Іміджевий культурно-мистецький проект ”Артвізитівка Києва” (”Київська артвізитівка”) : [каталог / авт. і куратор проекту Черватюк Л. ; пер. Ручко Л.]. — Київ : Новий друк, 2017. — 77, [1] с. : іл., портр. — Текст укр., рос., англ.— На тит. арк. та обкл. дані парал. укр., рос., англ.— Текстівки парал. укр. рос. англ. 1Мистецтво  У корзину
6И53Іванова, І. Л. Історія опери : Західна Європа. XVII – XIX ст. : навч. посіб. / Іванова І.Л., Куколь Г.В., Черкашина М.Р. ; за ред. М.Р.Черкашиної. — Київ : Заповіт, 1998. — 383 с. : іл. — (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).1Мистецтво  У корзину
7И54Імплементація Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини: підсумки та перспективи : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 груд. 2016 р. / Укр. центр наук. дослідж. ; заг. ред. О. А. Буценка ; упоряд. З. О. Босик. – Київ : НАКККіМ, 2016. – 136 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
8И57Іналджик, Галіль. Османська імперія: класична доба 1300 – 1600 / Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — Київ : Критика, 1998. — 286 с. : іл.1Історія  У корзину
9И72Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств : досвід Польщі та Європейського Союзу / А. Бонковскі, М. Клепка, К. Матусяк, Є. Стшелєц, К. Засядли : пер. з пол. - Познань ; Київ, 2005. - 186 с.1Економіка  У корзину
10И73Інтелектуальна власність: словник-довідник. У 2 т. Т. 1. Авторське право і суміжні права. - Київ : Вид. Дім "Ін Юре", 2000. - 356 с.1Держава і право  У корзину
1234567891011121314151617