Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90История зарубежного театра. В 4 ч. Ч. 3. Театр Западной Европы и США (1917-1945). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1986. - 255 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
2И90История Киева. В 3 т., 4 кн. Т. 3. Киев социалистический. Кн. 2. - Киев : Наук. думка, 1986. - 439 с.1Історія  У корзину
3И90Історія держави і права України. У 2 ч. Ч. 2 / [Рогожин А.Й., Страхов М.М., Гончаренко В.Д. та ін.]. — Київ : Ін Юре, 1996. — 446 с.1Держава і право  У корзину
4И90Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ІХ Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, 22 трав. 2014 р. Ч. 2. - Київ, 2014. - 100 с.1Історія  У корзину
5И90Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публ. середини ХVІІІ - початку ХХІ ст. У 2 т. Т. 1 (1-4160) / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. С. Л. Зворський. - Київ, 2013. - 256 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
6И90Історія європейської цивілізації. Середньовіччя : Замки. Торговці. Поети : пер. з іт. / за ред. Умберто Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 763 с.3Історія  У корзину
7И90Історія української літератури ХІХ століття. У 3 кн. Кн. 2. 40-ві - 60-ті роки ХІХ ст. : навч. посіб для ВНЗ / за ред. М.Т. Яценка. - Київ : Либідь, 1996. - 384 с. (БС9)^1Філологічні науки  У корзину
8И90Історія України. 2018 : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: Н. Вощевська та ін. ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна]. — Київ : Видавничий дім ”Вініченко”, 2019. — 573 с.1Історія  У корзину
9И97Іщенко, О. В. Мас-спектрометрія : підручник / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, О.А. Бєда. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 244 с. *1Природничі науки  У корзину
10И98Іщук-Пазуняк, Н. Леся Українка: Ідея свободи України у спектрі світової цивілізації : розвідки і доповіді. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 432 с.28Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617