Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90Історія української культури / за заг. ред. І. Крип’якевича. — 3-е вид., стер. — Київ : Либідь, 2000. — 656 c.1Історія  У корзину
2И90История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток и средние века. - Москва : Вост. лит., 2000. - 716 с.1Історія  У корзину
3И90Історія Русів / пер. І. Драча ; вступ. ст. В. Шевчука. - Київ : Рад письменник, 1991. - 318 с.1Історія  У корзину
4И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 1. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 544 с. ^1Історія  У корзину
5И90История Византии. В 3 т. Т. 2. - Москва : Наука, 1967. - 471 с.1Історія  У корзину
6И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 5. Документи і матеріали. Кн. 1. 1914-1991. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 824 с. ^1Історія  У корзину
7И90Історико-культурні заповідники / за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 292 с. ; 97 іл.3Мистецтво  У корзину
8И90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 2. Київ періоду пізнього феодалізму і капіталізму. - Київ : Наук. думка, 1986. - 439 с. : іл. 2Історія  У корзину
9И90Історія Києва. У 3 т., 4 кн. Т. 3. Київ соціалістичний. Кн. 2. - Київ : Наук. думка, 1987. - 454 с. : іл. 1Історія  У корзину
10И90История Византии. В 3 т. Т. 3. - Москва : Наука, 1967. - 507 с.1Історія  У корзину
1234567891011121314151617