Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90Історія Одеського університету (1865-2000). - Одеса : АстроПринт, 2000. - 226 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2И90Історія української літератури ХІХ століття. У 2 кн. Кн. 1. - Київ : Либідь, 2005. - 656 с.1Філологічні науки  У корзину
3И90Історія України від найдавніших часів до початку ХХ століття в запитаннях і відповідях / авт. кол.: М. Г. Тараненко та ін. - Вид. 2-е, змін. - Київ : Магістр-S, 1998. - 127 с. 1Історія  У корзину
4И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 5. Документи і матеріали. Кн. 2. 1991-2009. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 636 с. ^1Історія  У корзину
5И90Історія західних і південних слов’ян : (з давніх часів до ХХ ст.) : курс лекцій. - Київ : Либідь, 2001. - 630 с. 1Історія  У корзину
6И90Історія української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. : підручник / за ред. Н. Й. Жук, В. М. Лесина. - 3-є вид., допов. і перероб. - Київ : Вища шк., 1989. - 438 с.1Філологічні науки  У корзину
7И90История городов и сел Украинской ССР : в 26-ти т. / гл. ред. коллегия: Тронько П. Т. (пред.) [и др.]; Ин-т истории АН УССР. — Киев : Укр. Сов. Энцикл., 1974-. Одесская область / редкол.: Чередниченко А. П. (пред.) и др., 1978. — 866 с.1Історія  У корзину
8И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 2. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 512 с. ^1Історія  У корзину
9И90История городов и сел Украинской ССР : в 26-ти т. / гл. ред. коллегия: Тронько П. Т. (пред.) [и др.]; Ин-т истории АН УССР. — Киев : Укр. Сов. Энцикл., 1974-. Донецкая область / редкол.: Ерхов Г.П. (пред.) и др., 1976. — 811 с.3Історія  У корзину
10И90История городов и сел Украинской ССР : в 26-ти т. / гл. ред. коллегия: Тронько П. Т. (пред.) [и др.]; Ин-т истории АН УССР. — Киев : Укр. Сов. Энцикл., 1974-. Ворошиловградская область / редкол.: Шараев Л. Г. (пред.) и др., 1976. — 727 с.2Історія  У корзину
1234567891011121314151617