Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90Історико-містобудівні дослідження Керчі / [В. П. Ієвлева та ін. ; за ред. і передм. В. П. Ієвлевої] ; М-во культури України, Держ. служба з питань нац. культур. спадщини, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ ; Чернігів : Деснян. правда, 2011. — 179 с.1Мистецтво  У корзину
2И90Історія Фундації Українського Вільного Університету : 30 років діяльности, 1975-2005. - Ню Йорк : Українська книжка, 2006. - 324 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3И90Історичний календар : [наук.-попул. альм. Вип. 7], 2001 : 10-річчю незалежності України присвячується / упоряд. А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Київ, 2007. – 423 с. 1Історія  У корзину
4И90Історія українського козацтва : Нариси у 2-х т. / [Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін.]. — [Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006]-. Т. 2 [А.М.Авраменко, В.Г.Балушок, О.А.Бачинська та ін.], [2007]. — 723 с. : іл., табл., [16] арк. іл. ^1Історія  У корзину
5И90Історія європейської цивілізації. Середньовіччя : Собори. Лицарі. Міста : пер. з іт. / за ред. Умберто Еко. - Харків : Фоліо, 2018. - 666 с. 3Історія  У корзину
6И90Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. - 3-є вид., стереотип. - Київ : Знання, 2001. - 326 с.1Історія  У корзину
7И90Історія державної служби в Україні. У 5 т. Т. 3. Документи і матеріали. V ст. до н.е. - 1774 р. - Київ : Ніка-Центр, 2009. - 656 с. ^1Історія  У корзину
8И90Історико-культурні заповідники : плани організації територій / [В. В. Вечерський та ін.] ; за ред. В. Вечерського ; М-во культури України, НДІ пам’яткоохорон. дослідж. — Київ : Фенікс, 2011. — 188 с. : іл., табл., [35] арк. іл., портр.2Мистецтво  У корзину
9И90Історія українського козацтва : Нариси у 2-х т. / [Редкол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін.]. — [Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2006]-. Т. 1 [В.А.Брехуненко, Л.В.Войтович, О.Б.Головко та ін.], [2006]. — 799 с. : іл., табл., [16] арк. іл. ^1Історія  У корзину
10И90Історія Ніжина мовою дат / упоряд. М. Шкурко. - Київ ; Ніжин : Просвіта, 1998. - 16 с.1Історія  У корзину
1234567891011121314151617