Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 161 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1И90Історія української науки на межі тисячоліть : зб. нак. пр. Вип. 33 / відп. ред. О. Я. Пилипчук. - Київ, 2008. - 252 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2И90Історія українського війська : з 383 іл. в тексті : [у 2 т., 3 ч.]. — Репр. вид. — Київ : Пам’ятки України, [1993?] ( : Видруковано на Поліграфкомбінаті ”Україна”). — (Бібліотечка журналу ”Пам’ятки України”; кн. 17). [Т. 1], ч. 1–2 : д-р Іван Крипякевич ; при співпраці: Зенона Стефанова, Осипа Думіна та Святослава Шрамченка, [1993?]. — 288 с. : іл., табл. * 1Історія  У корзину
3И90Історія українського війська : з 383 іл. в тексті : [у 2 т., 3 ч.]. — Репр. вид. — Київ : Пам’ятки України, [1993?] ( : Видруковано на Поліграфкомбінаті ”Україна”). — (Бібліотечка журналу ”Пам’ятки України”; кн. 17). [Т. 2], ч. 3 : д-р Богдан Гнатевич ; при співпраці: Зенона Стефанова, Осипа Думіна та Святослава Шрамченка, [1993?]. — С. 294–568, VIII, [5] : іл., портр. *1Історія  У корзину
4И90Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2. Друга половина ХХ століття : підручник / за ред. В. Г. Дончика. - Київ : Либідь, 1998. - 456 с.3Філологічні науки  У корзину
5И90Історичне джерелознавство : підручник / авт.: Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, Б. І. Корольов та ін. - Київ : Либідь, 2003. - 486 с.1Історія  У корзину
6И90История зарубежного театра. В 4 ч. Ч. 4. Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985). - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1987. - 432 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
7И90Історик Олена Компан : матеріали до біогр. / упоряд. Я. Компан. — Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2007. — 531 с. 8Історія  У корзину
8И90История городов и сел Украинской ССР : в 26-ти т. / гл. ред. коллегия: Тронько П. Т. (пред.) [и др.] ; Ин-т истории АН УССР. — Киев : Укр. Сов. Энцикл., 1974-. Днепропетровская область / редкол.: Васильев И. В. (пред.) [и др.], 1977. — 838 с.1Історія  У корзину
9И90Історія української науки на межі тисячоліть : зб. нак. пр. Вип. 34 / відп. ред. О. Я. Пилипчук. - Київ, 2008. - 250 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10И90Історія української літератури ХІХ століття. У 3 кн. Кн. 1. Перші десятиріччя ХІХ ст. : навч. посіб для ВНЗ / за ред. М.Т. Яценка. - Київ : Либідь, 1995. - 368 с. (БС9)^ 1Філологічні науки  У корзину
1234567891011121314151617