Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 111 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З41Зборовська, H. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. — [Львів : Центр гуманіт. досліджень ЛНУ ім. Франка], [1999]. — 336 с.2Філологічні науки  У корзину
2З41Збірник творів самодіяльних композиторів Миколаївської області [Ноти] / Миколаїв. обл. наук.-метод. центр нар. творчості та культур.-освіт. роботи. - Миколаїв, 1998. - 43 с. 1Мистецтво  У корзину
3З41Збірка Галини Горюн Левицької / [упоряд.: Г. Левицька, Д. Зельська Даревич ; ред.: А. Палагнюк ; пер. англ. Д. Зельська Даревич, Д. Дмитриків (передм.)]. — Київ : Родовід, 2006. — 131 с. : кольор. іл. — (Серія «Культурна спадщина України». Каталоги музейних та приватних колекцій).1Мистецтво  У корзину
4З41Збірник задач з фінансової математики : навч. посіб. / О. Д. Борисенко, Ю. С. Мішура, В. М. Радченко, Г. М. Шевченко. - Київ : Техніка, 2007. - 254 с.1Природничі науки  У корзину
5З43Звітність підприємств : завдання для поточн. контролю знань студентів спец. 051 ”Економіка” напряму підготов. 6.030504 ”Економіка підприємства” ДФН і ЗФН / Центр. спілка спожив. товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т ; [уклад.: Куцик П. О., Чабанюк О. М., Полянська О. А.]. — Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2018. — 371 с. : табл.1Економіка  У корзину
6З43Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України : док.-худож. дилогія / [упоряд. І. В. Малінкін, М. А. Мелешко, О. С. Рибка ; голов. ред. В. В. Пасак]. — Фастів : Поліфаст, 2008. — 527 с. : іл.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
7З43Звичайна, Олена. Миргородський ярмарок : [оповідання] / Олена Звичайна. — Острог : Вид-во Нац. ун-ту ”Остроз. акад.”, 2015. — 59 с. *0Художня література  У корзину
8З43Звід пам’яток історії та культури України : У 28 т. / НАН України. Ін-т історії України, Ін-т археології України та ін. — Київ : Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Укр. енцикл.» ім. М.П.Бажана, 1999-. Кн. 1 ; Редкол.: В.Смолій (голов. ред.) та ін. Київ, ч. 1 : А – Л / Редкол. т.: П.Тронько (відп. ред.) та ін. ; [Упоряд. В.Горбик та ін.], 1999. — XXIV, 578, [1] с. : іл. ᵇᶠ*2Історія  У корзину
9З45Зґанзерла, Едвард. Писанка. Українське мистецтво прикрашання яєць. - Бразилія Парана : Есплендор, 2011. - 132 с. : іл. *2Мистецтво  У корзину
10З45Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками / упоряд. М. Мольнар, М. Мундяк. - Братіслава : Словац. вид-во худож. літ., 1957. - 692 с. (БС9)2Філологічні науки  У корзину
123456789101112