Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 111 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З34Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013-2014 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [відпов. ред. О. П. Бодак ; уклад.: Р. Л. Красій та ін.]. — Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2015. — 236 с. : табл.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
2З34Зарза. Вышиваем крестом : альбом 1 : пер. с фр. - Москва : Мир, 1991. - 64 с. : ил. - (Библиотека рукоделия). *1Техніка  У корзину
3З36Засвіт встали козаченьки : зб. патріот. пісень. - Харків : Фоліо, 2015. - 31 с. *2Мистецтво  У корзину
4З36Заставний, Ф. Д. Географія України : У 2 кн. : [Навч. посібник для студентів геогр. фак. та екон. спец. вузів]. — Львів : Світ, 1994. — 470, [1] с. : іл., табл., дод.2Природничі науки  У корзину
5З37Заторський, Назар (отець). ”Послання Мисаїла до Папи Сикста IV” 1476 року: реконструкція архетипу / о. Назар Заторський ; [наук. ред. І. Скочиляс] ; з благословення Глави Укр. Греко-Катол. Церкви Блаженнішого С. Шевчука ; Укр. катол. ун-т, Гуманіт. ф-т, Філос.-богослов. ф-т, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня. — Львів : Український католицький університет, 2018. — 584, [3] с. : іл. — (Київське християнство - Проект ”Соборна Україна та Київська традиція” - Навчально-дослідна програма ”Київське християнство та унійна традиція”; т. 15).1Релігія  У корзину
6З38Захищати не можна відкривати. Національний економічний прагматизм / Команда підтримки Нац. ради реформ ; під ред. Г. Чухай. - [Київ, 2018]. - 175 с.43Економіка  У корзину
7З40Заярнюк, А. Ідіоми емансипації : «визвольні» проєкти і галиц. село у середині XIX ст. / ред. С.Саваневська. — Київ : Критика, 2007. — 335 с. 2Історія  У корзину
8З40Заянчковский, И. Ф. Живые барометры. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Лесн. пром-сть, 1987. - 152 с. 1Природничі науки  У корзину
9З41Зборовська, Н. В. Психоаналіз і літературознавство : посібник. - Київ : Академвидав, 2003. - 392 с. - (Альма-матер).1Філологічні науки  У корзину
10З41Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 19. Серія "Державне управління". Вип 307. Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. - Маріуполь, 2018. - 164 с.1Держава і право  У корзину
123456789101112