Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 111 книга
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1З91Зубавіна, І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності : (час і простір у кінематографі) / Ін-т проблем сучас. мистецтва Акад. мистецтв України. - Київ, 2006. - 272 с.1Мистецтво  У корзину
2З91Зубар, В. М. Античний світ Північного Причорномор’я : Нариси іст. та соціал.-екон. розвитку : навч. посіб. / В. Зубар, Є. Ліньова, Н. Сон. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1999. - 320 с.2Історія  У корзину
3З91Зуб, І. В. Остап Вишня : нарис життя і творчості. - Київ : Дніпро, 1989. - 239 с. - (Літературний портрет).1Філологічні науки  У корзину
4З91Зубков, М. Г. Новітній російсько-український, українсько-російський словник та граматичний коментар : 50000 слів. - Харків : Торсінг, 2003. - 688 с.1Філологічні науки  У корзину
5З91Зуб, В. Я. Інфрачервона та електронна спектроскопія неорганічних і координаційних сполук : навч. посіб. [для студ. хім. спец. вищ. навч. закл.] / В. Я. Зуб, В. М. Амірханов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2012. — 271 с. : іл., табл.4Природничі науки  У корзину
6З93Зуєвський, О. Й. Кассіопея ; Парафрази : поезії. - Київ : Б-ка журн. "Дніпро", 1993. - 127 с. 1Художня література  У корзину
7З93Олег Зуєвський : «Я входжу в храм…» : Поезії. Переклади. Статті. Матеріали до біогр. / упоряд. Н. Казакова ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». — Київ, 2007. — 839 с. : портр., [8] арк. кольор. іл.3Художня література  У корзину
8З95ƩYMПOƩION : Зустрічі з Валентином Сильвестровим : [багатовимірний портрет композитора] / упоряд. А. Вайсбанд, К. Сігов. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. - 424 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
9З98Зюскинд, Патрик. Парфюмер : История одного убийцы / [пер. с нем. Э.В.Венгеровой]. — СПб. : Азбука-классика, 2006. — 345 с. — (Azbooka - the best). *0Художня література  У корзину
10З98Зюков, Б. Б. На сцене и экране - Леся Украинка. - Киев : Мистецтво, 1987. - 237 с.1Мистецтво  У корзину
123456789101112