Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 86 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е86"Есть три эпохи у воспоминаний..." : К. Хохлов, В. Нелли, Н. Соколов, Д. Боровский / [сост. Гринишина М. А.] - Киев : Альтерпресс, 2001. - 308 с. - (Театр и судьбы).1Мистецтво  У корзину
2Е86Естетика художньої творчості : матеріали до спецкурсу : для викладачів та студ. серед. і вищ. спец. навч. закл. / авт. і впоряд. Валерій Малина. — Миколаїв : Артіль ”Художній крам”, 2006. — 58 с. : табл. *1Мистецтво  У корзину
3Е86Естерхазі, Петер. Жінка : пер. з угор. - Харків : Фоліо, 2010. - 185 с. - (Карта світу).0Художня література  У корзину
4Е88Етнополітична ситуація в Україні: спроби наукової інтерпретації / Ін-т соціології АН України, Центр етносоціол. та етнополіт. дослідж. - Київ, 1993. - 110 с.1Політика  У корзину
5Е90Етика і політика: проблеми взаємозв’язку / В. А. Малахов, А. Н. Єрмоленко, О. О. Кисельова та ін. - Київ : STYLOS, 2001. - 215 с.1Філософські науки  У корзину
6Е91Єфименко, О/ Я. Історія України та її народу / упоряд. тексту та іл. Ю. О. Іванченка, Н. Д. Прибєги ; передм. та прим. Т. Г. Лазоренка ; пер. з рос. В. Д. Калити. — Київ : Мистецтво, 1992. — 251, [3] с.1Історія  У корзину
7Е92Єфремов, С. О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов ; [Ред., авт. передм. М.К.Наєнко]. — Київ : Femina, 1995. — 685, [1] с.1Філологічні науки  У корзину
8Е92Єфремов, С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) : [у 2 т.]/ — Київ : Дух і літера, 2014-. — (Бібліотека спротиву, бібліотека надії - Серія ”Джерела до вивчення історії Української революції”). Т. 2 : [9 травня – 30 травня 1920 рр.], 2014. — 543 с. : портр. *1Історія  У корзину
9Е92Єфремов, С. О. Щоденник : (1.01.1895–4.02.1896) ; Про дні минулі (спогади) : (1876–1907) / Єфремов Сергій Олександрович ; [упорядкув., вступ. ст. І. Гирич ; ред. Л. Білик] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ, Ін-т рукопису НПБ ім. В. Вернадського. — Київ : Темпора, 2011. — 790 с. *1Історія  У корзину
10Е92Ефремов, Ю. К. Природа моей страны. - Москва : Мысль, 1985. - 351 с. 1Природничі науки  У корзину
123456789