Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 86 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е46Єлавіч, Барбара. Історія Балкан XVIII і XIX століття. — Київ : СВЕНАС, 2003-. Т. 1. — Європейська історія [Пер. Р.А.Семків], 2003. — 509, [2] с. : іл. *1Історія  У корзину
2Е50Електричні властивості монокристалів германію в умовах деформаційної перебудови зонної структури : монографія / Луньов С. В., Єрмаков В. М., Назарчук П. Ф. , Удовицька Ю. А. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. - 207 с.1Природничі науки  У корзину
3Е50Елементи векторного аналізу : навч. посіб. / С. А. Кривошея, Н. В. Майко, О. В. Моторна, Т. М. Прощенко . - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 263 с.2Природничі науки  У корзину
4Е51Еліот, Томас Стернс. Котознавство від Старого Опосума : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / пер. з англ. І. Андрусяка. — Київ : Грані-Т, 2008. — 53 с. : іл. — (Серія «Дитяча іронічна поезія»). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
5Е51Елин, Е. Я. Атлас растений-индикаторов лесов Украины / Е. Я. Елин, Г. И. Мещеряков. - Киев : Урожай, 1973. - 287 с.1Сільське та лісове господарство   У корзину
6Е60Ємець-Доброносова, Ю. Д. Срібро і молоко : [зб. поезій]. - Київ : Фенікс, 2017. - 224 с.2Художня література  У корзину
7Е63Єнін, М. Н. Соціологія масової комунікації : навч. посіб. - Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2012. - 168 с.1Суспільні науки в цілому  У корзину
8Е63Єнсен, А. Мазепа: Історичні картини / Єнсен А. ; пер. зі швед. Н. Іваничук ; передм. та приміт. Б. Якимовича. — Київ : Укр. письменник, 1992. — 203, [2] с. *1Історія  У корзину
9Е64Енциклопедія Сучасної України. Т. 9. Е - Ж. - Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАНУ, 2009. - 711 с.1Література універсального змісту  У корзину
10Е64Енциклопедія Голодомору 1932-1933 років в Україні / М-во культури України, Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; вступ. сл. Є. Нищука ; передм., авт. текст В. Марочка. – Дрогобич : Коло, 2018. – 576 с.15Історія  У корзину
123456789