Знайти документ

Кількість назв:4563

 
Знайдено 86 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Е24Европейские поэты Возрождения. - Москва : Худож. лит., 1977. - 735 с. - (Библиотека всемирной литературы).1Художня література  У корзину
2Е24Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська Комісія) Мірило правовладдя : Коментар ; Глосарій / пер. з англ. С. Головатий. - Б. м., 2017. - 163 с.90Держава і право  У корзину
3Е27Євтушенко, О. Україна IN ROCK : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2011. — 204, [1]с., [16] арк. фотоіл. : іл. — (De profundis).ᵖᵠ12Мистецтво  У корзину
4Е28Єгер, Д. О. Упорядковане використання методів дії на привибійну зону пластів у процесах нафтогазовидобутку. - Київ : Техніка, 2003. 162 с.2Техніка  У корзину
5Е40Економічний словник-довідник. - Київ : Femina, 1995. - 367 с. - (Nota bene). *2Економіка  У корзину
6Е41Єжов, С. М. Задачі з теорії ймовірностей та математичної статистики. Методи розв’язання : навч.-метод. посіб. / С. М. Єжов, Л. В. Шмельова. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2014. - 172 с.1Природничі науки  У корзину
7Е45Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технологіїї : ("Недінські читання - 2014") : монографія / за наук. ред. Лук’яненко С.О., Караєвої Н.В. - Київ, 2014. - 468 с. *1Економіка  У корзину
8Е45Економіка України : наук. журн. / засн.: М-во екон. розвитку і торгівлі України, М-во фінансів України, НАН України. — Київ, 1991-. — До 1991 р. виходив під назвою ”Економіка Радянської України” 2018: № 7, № 8.2Економіка  У корзину
9Е45Екологічні проблеми Київських водойм і прилеглих територій / О. В. Романенко, О. М. Арсан, Л. С. Кіпніс, Ю. М. Ситник ; за ред. О. В. Романенка ; НАН України, Ін-т гідробіології. — Київ : Наук. думка, 2015. — 189, [2] с., [8] арк. іл. — (Проект ”Наукова книга”). *1Природничі науки  У корзину
10Е45Екологічний атлас Києва / Київ. міськрада. Упр. охорони навколиш. природ. середовища виконав. органу Київради (Київ. міськдержадмін.); ред.-уклад. Приходько В.Ф.; авт. фотогр.: Бекешко В. та ін.— 2-е вид., допов. — Київ : ТОВ «Агентство Інтермедіа», 2006. — 1 атл. (60, [1] с., включ. обкл.) : кольор., текст, іл. 24Природничі науки  У корзину
123456789