Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 219 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Д48Дистанція завдовжки в життя : Спогади про Ігоря Засєду / авт.-упоряд. А.М. Малієнко. - Київ : Експрес-об’ява, 2015. - 392 с. : іл. - (Золоті імена української журналістики, Вип. 6).1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Д49Діти війни = Kinder des Krieges : [спогади очевидців з України та Німеччини] / Укр. орг. борців антифашист. опору, Центр політ. освіти землі Саксонія-Ангальт, Іст. майстерня Мерзебурґ ; [упоряд.: П. Ветцель та ін. ; пер. та адаптація Л. Дани-ленко та ін.]. — Київ : Фенікс, 2018. — 351 с. : іл. *1Історія  У корзину
3Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі XXI століття: традиції, концепції, перспективи : збірка наук. пр. : [за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-21 груд. 2012 р.] / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв [та ін. ; редкол.: Чернець В. Н. та ін.]. — Київ : НАКККіМ, 2013. — 251 с. : іл., табл.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Д50Діюк, В. Є. Вуглецеві сорбенти : одержання, будова та властивості : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 143 с. 1Природничі науки  У корзину
5Д50Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: дискурси і дискусії : зб. наук. пр.. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 328 с.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
6Д50Діюк, В. Є. Кінетичний аналіз експериментальних даних : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 127 с.1Природничі науки  У корзину
7Д51Длугач, Т. Б. Дени Дидро. - 2-е изд., дораб. - Москва : Мысль, 1986. - 191 с. - (Мыслители прошлого).1Філософські науки  У корзину
8Д52Донцов, Д. І. Націоналізм. - Київ : ФОП Стебеляк, 2011. - 256 с. *1Філософські науки  У корзину
9Д53Дмитрук, О. Ю. Урбанізація та екологічний туризм: теорія і практика конструктивно-географічного дослідження. — Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2002. — 76 с.1Природничі науки  У корзину
10Д53Дмитренко, М. К. Українська фольклористика : Історія, теорія, практика / М.К. Дмитренко ; НАН України. Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. — Київ : Ред. часопису «Народознавство», 2001. — 575 с. : портр. *1Філологічні науки  У корзину
12345678910111213141516171819202122