Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 327 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г94Н. С. Гумилев: pro et contra : Личность и творчество Н. Гумилева в оценке русских мыслителей и исследователей : антология. – Санкт-Петербург, 1995. – 672 с.1Художня література  У корзину
2Г94Гулак-Артемовський П. П. Поезії / упоряд., авт. передм., приміт. Б.А. Деркач ; худож. Г.С. Зубковський. - Київ : Дніпро, 1989. - 262 с. : іл.1Художня література  У корзину
3Г94Гуляев, В. И. Древние майя : загадки погибшей цивилизации / Валерий Гуляев. — Москва : Знание, 1983. — 174, [2] с. : ил.1Історія  У корзину
4Г94Гулак-Артемовський, П. А. Твори. - Київ : Дніпро, 1970. - 127 с. - (Шкільна бібліотека).1Художня література  У корзину
5Г94Ґуммерус, Ґерман. Україна в переломні часи : Шість місяців на чолі посольства у Києві : пер. з фін. - Київ : Таксон, 1997. - 200 с.1Історія  У корзину
6Г94Гуманістичні реалії істини. — Дрогобич : Вимір, 1999. — 278 с. — (Людинознавчі філософські читання; Вип.8).1Філософські науки  У корзину
7Г94Гундорова, Т. Транзитна культура : Симптоми постколоніальної травми : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2013. — 546 с. — (De profundis). 21Філологічні науки  У корзину
8Г94Гумецька, А. Вибрані філологічні праці / Ася Гумецька. — 2-ге вид., скор. й відред. — Київ : Київ–Париж–Дакар, 2017. — 640, [5] с. (БС9)1Філологічні науки  У корзину
9Г94Гуляницький, Л. Ф. Прикладні методи комбінаторної оптимізації : навч. посіб. / Л. Ф. Гуляницький, О. Ю. Мулеса ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2016. — 142 с. : іл., табл.2Природничі науки  У корзину
10Г94Гундорова, Т. ПроЯвлення Слова : Дискурсія раннього українського модернізму. - Вид 2-е, перероб. та допов. - Київ : Критика, 2009. - 447 с.1Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233