Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 326 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г68Горєлов, М. Є. Передвісники незалежної України : Іст. розвідки / М.Є. Горєлов ; [Ред. В.Зленко]. — Київ : Рада, 1996. — 157 с. : іл. 1Історія  У корзину
2Г68Горєлов, М. Є. Цивілізаційна історія України : нариси / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України. Ін-т політ. і етнонац. дослідж., Ін-т археології. - Київ, 2006. - 632 с.2Історія  У корзину
3Г69Горинь, Б. М. Не тільки про себе. У 3 кн. Кн. 1 (1955-1965). — Київ : ПУЛЬСАРИ, 2006. — 344, [2] с. : іл., портр. (БС9)1Філологічні науки  У корзину
4Г69Богдан Горинь : біобібліогр. покажч., 1960-2015 / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Нац. парлам. б-ка України ; [уклад.: Горинь О. І. та ін. ; наук. ред.: Негрейчук І. О.]. — Київ : Унів. вид-во ”Пульсари”, 2015. — 157, [2] с. : іл., портр. — (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; вип. 16).1Філологічні науки  У корзину
5Г70Алла Горська : Червона тінь калини : Листи, спогади, статті. - Київ : Спалах ЛТД, 1996. - 240 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
6Г70Городецький. Виклик будівничого : [альбом]. - Київ : Грані-Т, 2008. - 176 с. : іл.598Мистецтво  У корзину
7Г70Горобець, О. О. Постаті з вирію : повісті, нариси. - Київ : Фенікс, 2016. - 175 с.0Художня література  У корзину
8Г70Горовиц, Дэвид. Клан Кеннеди : Американская драма : пер. с англ. / Д. Горовиц, П. Кольер. - Москва : Прогресс, 1988. - 496 с.1Історія  У корзину
9Г70Горпинич, В. О. Сучасна українська літературна мова : Морфеміка. Словотвір. Морфонологія : Навч. посіб. для студентів філол. спец. вузів / В.О. Горпинич ; [Ред. В.В.Вороніна]. — Київ : Вища шк., 1999. — 206, [1] с. 1Філологічні науки  У корзину
10Г70Горобець, В. «Волимо царя східного…» : Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава. — Київ : Критика, 2007. — 462 с. : іл. — (Критичні студії).1Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233