Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 326 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г61Голодомор, 1932-1933 : комуністичний геноцид в Україні / [вступ. ст. В. В’ятрович]. — Київ : [б. в.], 2015. — 36, [1] с., включ. обкл. : іл. — Без тит. арк.2Історія  У корзину
2Г61Головащук, С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / [Ред. Л.М.Кудрявкіна]. — Київ : Наук. думка, 2001. — 638 с. — (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
3Г61Голобуцький, В. О. Гомін, гомін по діброві : Іст. розповіді про запороз. козаків / В.О.Голобуцький ; мал. А.Базилевича. — Дніпропетровська : Січ, 2003. — 206, [2] с. : іл. *1Історія  У корзину
4Г61Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. : наук.-док. вид. / авт.-упоряд.: М. Старовойтов, В. Михайличенко. - Київ : ВД "Стилос", 2008. - 288 с. : іл. *1Історія  У корзину
5Г61Головатий, М. Ф. Життєве коло : оповідання і повісті. — Київ : Персонал, 2008. — 168 с. *1Художня література  У корзину
6Г61Голокост і сучасність : Студії в Україні і світі : наук. часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. — Київ, 2005-. 2010: № 1 (7)2Історія  У корзину
7Г61Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – Київ : Наук. думка, 2004. – 448 с. - (Словники України).1Філологічні науки  У корзину
8Г61Голодомор 1932 – 1933 років в Україні : документи і матеріали : [до 75-річчя голодомору в Україні] / НАН України, Ін-т історії України, Міжнар. благод. Фонд «Україна 3000» ; упоряд. Р.Пиріг ; [редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін.]. — К. : Києво-Могилян. акад., 2007. — 1125, [1] с. : табл., [11] арк. фотоіл. — (Більше не таємно; Т.2).1Історія  У корзину
9Г61Головатий, М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота : Термінол.-понят. слов. / М.Ф.Головатий, М.Б.Панасюк ; Міжрегон. акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 554, [1] с.99Суспільні науки в цілому  У корзину
10Г61The Holodomor 1932-1933 - genocide against the Ukrainian people : [Exgibition] / authors: D. Hetman, I. Yukhnovskiy. - Kyiv : Olena Teliha Publishers, 2008. - 48 p. [голодомор]5Історія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233