Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 326 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Г60Ґолибард, Є. Бесіди про духовність і мораль. - Київ : Фенікс, 2020. - 116 с. : іл. ^2Філософські науки  У корзину
2Г60Голець, М. І. Етика матері і дитини : Материнство і дитинство: історія і сучасність : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. І. Голець. — 3-тє вид., випр. та доопрац. — Київ : Персонал, 2014. — 295 с. : табл. — (Етика сім’ї).195Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Г60Иван Иванович Голиков / авт. текста А. Н. Рейнсон-Правдин. - Москва : Сов. художник, 1958. - 125 с.1Мистецтво  У корзину
4Г60Голинський, М. Т. Спогади [уславленого укр. співака]. - Київ : Молодь, 1993. - 368 с.15Художня література  У корзину
5Г60Голик, К. Н. Темновое дыхание растений. - Киев : Наук. думка, 1990. - 137 с. 1Природничі науки  У корзину
6Г60Голгофа Івана Сподаренка : спогади, документи, літ. твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. В. В. Біленко]. — Київ : Експрес-об’ява, 2016. — 391 с. : іл., [16] арк. кольор. іл. — (Золоті імена української журналістики. вип. 7). *9Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Г61Голодовка : 1932-1933 рр. на Переяславщині : свідчення / [Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав» ; Упоряд. Ю.В.Авраменко, В.М.Гнатюк ; Ред. О.М.Веселова, В.С.Недбайло]. — Переяслав-Хмельницький ; Київ ; Нью-Йорк : Коць, 2000. — 444, [1] с. : іл. 1Історія  У корзину
8Г61Голокост в Україні: історія, психологія, етика : матеріали до навч. курсу : (для ВНЗ [бакалавр. рівень навчання] та 10 – 11 кл. серед. шк.) / Міжнар. фонд ”Відродження”, Нац. ун-т ”Києво-Могилян. акад.”, Київ. ін-т юдаїки ; уклад. курсу Т. О. Чайка. — Київ : Стилос, 2000. — 74 с.1Історія  У корзину
9Г61Головачев, В. Война с джиннами : фантаст. роман. - Москва : Эксмо, 2005. - 384 с. *1Художня література  У корзину
10Г61Головащук, С. І. Складні випадки наголошення : словник-довідник. - Київ : Либідь, 1995. - 192 с.3Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233