Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 235 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1В42Видатні постаті в історії України ІХ-ХІХ ст. : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети. - Київ : Вища шк., 2002. - 359 с. : іл. (БС9)*2Історія  У корзину
2В42Візантія і Київська Русь : кат. вист. : 22 серп.- 22 жовт. 1997 р. / М-во культури і мистецтв України, Держ. ком. України у справах містобудування і архітектури, Голов. упр. культури Київ. міськдержадмін. ; [упоряд.: В. М. Колпакова, І. В. Шульц ; вступ. ст.: І. Ф. Тоцька, Г. Ю. Івакін. — Київ : Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник : Абрис, 1997. — 55, [4] с. : іл.99Мистецтво  У корзину
3В42Видання кириличного друку (1581-1916) : [Каталог колекцій НПБ України] / [уклад. Н.Флегонтова ; відп. ред. О.Лазарєва]. — Київ, 2005. — 43 с. : [2] арк. іл. — (Колекції НПБ України).1Література універсального змісту  У корзину
4В42Визвольний шлях : суспіл.-політ., наук. та літ. місячник / засн.: Укр. Вид. Спілка, НУ "Києво-Могил. акад.". - Київ, 2004-. 2006: кн. 1 (694), кн. 2 (695), кн. 3 (696), кн. 4 (697), кн. 5 (698), кн. 7-8 (700-701), кн. 9 (702), кн. 10 (703), кн. 11 (704), кн. 12 (705).11Журнали  У корзину
5В43Віктимологічні засади боротьби зі злочинами, що вчиняються в установах виконання покарань України : навч. посіб. - Хмельницький, 2012. - 172 с.1Держава і право  У корзину
6В43Використання системи комп’ютерної математики MATLAB для розв’язування прикладних задач : навч. посіб. / [Б. П. Довгий, Є. С. Вакал, Ю. Є. Вакал, А. В. Попов] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2016. — 143 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
7В44Вилар, Симона. Фея с островов : роман. - Харьков : Клуб Семейн. Досуга, 2017. - 336 с. *1Художня література  У корзину
8В44Виленский, Ю. Маньковские. Эпоха и судьбы / Ю. Виленский, В. Яснопольская. - [Киев, 2016]. - 183 с.1Медицина  У корзину
9В46Вільчинський, О. К. Льодовик : антиутопія. - Харків : Фоліо, 2014. - 283 с. - (Графіті). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
10В46Вільчинський, О. К. Дерева на дахах : роман. - Харків : Фоліо, 2010. - 345 с. - (Графіті). (ᴹᴷᴼ БС35)0Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324