Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б38Бедрій, Орест. ‘1’. Основа основ усього, передбачення законів природи та математизація фізики. — Київ : Companion Group, 2014. — 113 с. : іл., табл. 37Природничі науки  У корзину
2Б38Бедрій, Орест. Найбільше досягнення: чудо за чудом - легкий шлях / пер. з англ. Н. Оленин. - Київ : Арт Економі, 2018. - 216 с. *46Філософські науки  У корзину
3Б38Бедуел, Ґі. Історія церкви / Ґ. Бедуел ; [Пер. з фр. Г.Григорович]. — Львів : Монастир Монахів Студит. Уставу : Вид. від. «Свічадо», 2000. — 295 с. — (Аматека: Підручники з богослов’я).1Релігія  У корзину
4Б39Безверхнюк, Т. М. Управління проектами в публічній сфері : навч. посіб. / Т.М.Безверхнюк, Н.О. Котова, С.А. Попов. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 344 с.1Економіка  У корзину
5Б39Безгин, И. Д. Организационные проблемы театра. — Киев : Изд. Киев. консерватории им. П. И. Чайковского, 1993. — 422, [1] с.1Мистецтво  У корзину
6Б39Безвершук, Ж. О. Культурологія : відповіді на питання екзам. білетів : навч. посіб. / Ж.О. Безвершук, О.В. Щербакова. - Київ : Знання, 2010. - 326 с. - (Систематизуємо знання).1Історія  У корзину
7Б39Безклубенко, С. Д. Мистецтво: терміни та поняття : [енциклопедія. У 2 т.] Т. 2. М – Я. — Київ : Ін-т культурології НАМ України, 2010. — 255 с. : іл.1Мистецтво  У корзину
8Б39Безпека авіації / за ред. В. П. Бабака. - Київ : Техніка, 2004. - 584 с.1Техніка  У корзину
9Б40Безпалько, О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів ВНЗ. - Київ : Центр навч. літ., 2003. - 134 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
10Б40Безущак, О. О. Завдання до практичних занять з алгебри і теорії чисел (теорія груп) : [навч. посіб. для студентів мат. ф-тів ун-тів] / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 3-тє вид., випр. і допов. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2015. — 130, [1] с.3Природничі науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627