Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б20Баласагунский, Юсуф. Благодатное знание. - Москва : Наука, 1983. - 558 с. - (АН СССР. Литературные памятники).1Художня література  У корзину
2Б20Балог, К. Ф. Танці Закарпаття : [Репертуар. зб.] / К.Ф. Балог. — Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-вид. відд. ком. інформації, 1998. — 143, [1] с. : іл., нот., [8] арк. іл.1Мистецтво  У корзину
3Б20Балтер, Г. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений немецко-русский и русско-немецкий. - Москва : Сов. композитор ; Leipzig : VEB Deutscher Verlag für Musik, 1976. - 484 с. 1Мистецтво  У корзину
4Б20Балади / упоряд. і прим. О.І. Дея та А.Ю. Ясенчук ; іл. О. Лисенко. - Київ : Дніпро, 1987. - 319 с. - (Бібліотека української усної народної творчості).1Художня література  У корзину
5Б21Бальзак, Оноре де. Гобсек : пер. с фр. - Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1981. - 65 с.1Художня література  У корзину
6Б21Бальцерович, Лєшек. 800 днів : [коротка історія великої зміни, 1989–1991 / Лєшек Бальцерович ; записав Єжи Бачинський ; співпраця: Єжи Козьмінський ; пер. з пол.: В. Саган]. — Харків : Золоті сторінки, 2014. — 187 с.1Економіка  У корзину
7Б21Бальцерович, Л. Социализм, капитализм, трансформация : Очерки на рубеже эпох / Л. Бальцерович ; [пер. с пол. Н.И.Бухарина]. — Москва : Наука : УРАО, 1999. — 350, [1] с. : табл.1Економіка  У корзину
8Б23Бандурне мистецтво ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 жовт. 2006 р. - Київ : ДАКККіМ, 2006. - 192 с.1Мистецтво  У корзину
9Б24Барвінський, О. Спомини з мого життя. Ч. 1, 2. - Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. - 526 с.1Історія  У корзину
10Б24Баранова, О. В. Готовимся изучать химию : учеб. пособие по рус. яз. для студентов-иностранцев подгот. фак. мед.-биол. и инж.-техн. направлений / О. В. Баранова, О. Н. Скрипникова. – Киев : МАУП, 2007. – 75 с.59Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627