Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б90Буковинський журнал : громад.-політ. літ.-мистец. і наук.-освіт. часопис / засн.: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; редкол.: Мирослав Лазарук (голов. ред.) [та ін.]. — Чернівці : Букрек, 1992-. 2018: № 4 (110) *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
2Б90Буковинський журнал : громад.-політ. літ.-мистец. і наук.-освіт. часопис / засн.: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; редкол.: Мирослав Лазарук (голов. ред.) [та ін.]. — Чернівці : Букрек, 1992-. 2018: № 1 (107) *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Б90Булгаков, М. А. Пьесы. - Москва : Искусство, 1962. - 481 с. : ил. - Содерж. : Дни Турбиных ; Бег ; Кабала святош и др.0Художня література  У корзину
4Б90Булгаков, Ю. В. Академік А. Д. Коваленко: життя та наукова діяльність : джерелознавче дослідж. / Юрій Булгаков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. — Київ : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2019. — 187 с. : іл., табл. 1Культура. Наука. Освіта  У корзину
5Б90Букрієнко, А. О. Японсько-український переклад. Т. 2 : практ. курс / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 212 с. 9Філологічні науки  У корзину
6Б90Булавин, А. А. Вспомним всех поименно... : (украинцы, уроженцы Украины и другие в советской разведке, 1918-1991 гг.). - Киев : Изд. дом "Виниченко", 2019. - 526 с. *2Історія  У корзину
7Б90Буковинський журнал : громад.-політ. літ.-мистец. і наук.-освіт. часопис / засн.: Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.] ; редкол.: Мирослав Лазарук (голов. ред.) [та ін.]. — Чернівці : Букрек, 1992-. 2017: № 4 (106) *1Культура. Наука. Освіта  У корзину
8Б90Булатов, М. А. Немецкая классическая философия. В 2 ч. Ч. 2. Гегель. Фейербах. - Киев : Стилос, 2006. - 544 с.1Філософські науки  У корзину
9Б90Бульвінський, А. Г. Українського-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи / А.Г.Бульвінський ; [за заг. ред. В. Й. Борисенка]. — Київ : Парлам. вид-во, 2008. — 678 с. : іл. *1Історія  У корзину
10Б90Булгаков, М. А. Пьесы. - Москва : Сов. писатель, 1991. - 798 с.1Художня література  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627