Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б73Богданов, А. П. Перо и крест : Рус. писатели под церковным судом. - Москва : Политиздат, 1990. - 480 с. : ил. 1Релігія  У корзину
2Б74Алла Михайлівна Богуш - учений-педагог, академік НАПН України : біобібліогр. покажч. - 3-є вид., допов. та перероб. - Одеса : Фенікс, 2014. - 320 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Б74Богославский, М. И. Парадоксы культуры ХХ столетия : сб. ст. / ХГАК. - Харьков, 2000. - 218 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
4Б74Богомолов, Ю. А. Михаил Калатозов : (Страницы твор. биогр.). - Москва : Искусство, 1989. - 238 с. : ил.1Мистецтво  У корзину
5Б74Литвинко, А. С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / А. С. Литвинко ; [відп. ред. Храмов Ю. О.] ; НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. — Київ : Академперіодика, 2009. — 300, [3] с. : іл., [1] арк. портр. 2Природничі науки  У корзину
6Б74Богуцький, Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Ін-т культурологіїї АМУ. - Київ : Веселка, 2008. - 199 с. 2Культура. Наука. Освіта  У корзину
7Б75Боднар, М. Пожертва на світло : [зб. поезій]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2014. - 111 с.50Художня література  У корзину
8Б75Боєчко, В. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. ; Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. — К. : Основи : Ін-т держ. упр. та місцевого самоврядування при Каб. Мі-ністрів України, 1994. — 167, [1] с. : іл., табл., [2] арк. карт.1Історія  У корзину
9Б75Боднарчук, Ю. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія / Ю. В. Боднарчук, Б. В. Олійник. - Київ : Вид. дім "Києво-Могил. акад.", 2010. - 175 с. 1Природничі науки  У корзину
10Б75Бодров, В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. посіб. / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова, Н.І. Балдич. - Київ : Академвидав, 2010. - 520 с. - (Альма-матер). *1Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627