Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б61Білецький, О. І. Вибрані праці. В 2 т. Т. 1. Від давнини до сучасності : зб. пр. з питань укр. літ. - Київ : Держлітвидав, 1960. - 503 с.1Філологічні науки  У корзину
2Б61Білик, Б. І. Етнокультурологія: поняття і терміни : довідник / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ, 2007. — 111 с.1Культура. Наука. Освіта  У корзину
3Б61Білодід, О. Пересопницьке Євангеліє і клятва Президента Л. Кравчука / Білодід О., Бражник І. ; КДУ ім. Т. Шевченка. — Київ : МП ”Фотовідеосервіс”, 1992. — 36 с. — (Бібліотека українця; № 8).1Історія  У корзину
4Б63Біологічний словник / за ред. К.М. Ситника, В.О. Топачевського. - Вид. 2-е, перероб. і допов. - Київ : Голов. ред. УРЕ, 1986. - 680 с.1Природничі науки  У корзину
5Б63Біологія індивідуального розвитку : практикум : [навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-кваліфікац. рівнем бакалавра з напряму підгот. ”Біологія”] / М. Е. Дзержинський, Н. В. Скрипник, О. К. Вороніна, Л. М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 269 с. : іл., [24] арк. іл.3Природничі науки  У корзину
6Б67Бичков, О. С. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С# : підручник / О. С. Бичков, Є. В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київський університет, 2018. — 207 с. : іл., табл. 1Природничі науки  У корзину
7Б68Блейк, Вильям. Избранное / в пер. С. Маршака. - Москва : Худож. лит., 1965. - 182 с.1Художня література  У корзину
8Б68Блаватская, Е. П. Ключ к теософии : Ясное изложение. В форме вопросов и ответов этики, науки и философии для изуч. которых было основанн Теософ. О-во. — Москва : Сфера Рос. Теософ. О-ва, 1996. — 404, [7] с. : портр. — (Белый лотос).1Філософські науки  У корзину
9Б68Блажко, Э. Судьбы и время : лит. очерки и эссе. - Київ : Вид. В. Карпенко, 2007. - 199 с.2Філологічні науки  У корзину
10Б68Блауґ, М. Економічна теорія в ретроспективі / Марк Блауґ ; пер. з англ. І. Дзюб. — Київ : Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 670 с. : мал., табл.148Економіка  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627