Знайти документ

Кількість назв:4562

 
Знайдено 263 книги
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1Б12Бабенко, Т. В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2009. - 264 с.1Філологічні науки  У корзину
2Б12Бабишкін, О. К. Атагангел Кримський. - Київ : Дніпро, 1967. - 114 с. - (Літературний портрет).1Філологічні науки  У корзину
3Б12Бабак, В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник / В. П. Бабак, Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз. - Київ : Техніка, 2004. - 288 с.3Природничі науки  У корзину
4Б12Бабак, О. І. Прага - Харків - Соловки : архів.-слідча справа акад. С. Рудницького / Бабак О. І., Даниленко В. М., Плекан Ю. В. - Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2007. - 260 с.1Історія  У корзину
5Б12Бабак, В. П. Детерміновані сигнали і спектри : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. П. Бабак, А. Я. Білецький. - Київ : Техніка, 2003. - 455 с.2Природничі науки  У корзину
6Б14Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. — Харків : Основа при Харк. держ. ун-ті, 1990. — 255 с. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
7Б14Багряний, І. Публіцистика : Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / упоряд. О. Коновал. - Київ : Смолоскип ; Фундація ім. Івана Багряного, 1996. - 856 с.1Художня література  У корзину
8Б14Багряний, І. П. Чому я не хочу вертатись до СССР? - Харків : Фоліо, 2015. - 30 с. *5Художня література  У корзину
9Б14Багалій, Д. І. Історія Слобідської України / авт. передм. і комент. В. В. Кравченко. — Харків : Дельта, 1993. — 255 с. : іл. — (Пам’ятки історичної думки України).1Історія  У корзину
10Б15Бадрак, В. В. Как воспитать незаурядную личность. - Харьков : Фолио, 2015. - 282 с. 1Психологія  У корзину
123456789101112131415161718192021222324252627