Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А66Андрусяк, І. Іван Андрусяк про Дмитра Туптала (святого Димитрія Ростовського), Григорія Квітку-Основ’яненка, Тараса Шевченка, Ніла Хасевича, Олексу Довбуша : [для мол. та серед. шк. віку]. — Київ : Грані-Т, 2008. — 95 с. : іл. — (Життя видатних дітей). ᵖᵠ0Художня література  У корзину
2А66Андрусяк, І. Дуби і леви : [ст. та есеї]. — Київ : Грані-Т, 2011. — 167 с. : іл. — (De profundis).9Художня література  У корзину
3А67Аникин, А. В. Муза и мамона : соц.-экон. мотивы у Пушкина. - Москва : Мысль, 1989. - 253 с.1Філологічні науки  У корзину
4А67Анісімов, І. О. Синергетика : [підруч. для студентів ВНЗ] / І. О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2014. — 511 с. : іл., табл.1Природничі науки  У корзину
5А68Аннибал. Юлий Цезарь. Марк Аврелий. - Киев : "Муза" Лтд, 1994. - 185 с. - (Сто великих людей мира). 1Історія  У корзину
6А72Антонюк, О. В. Основи етнополітики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Міжрегіон. Акад. упр. персоналом (МАУП). — Київ, 2005. — 426 с.229Політика  У корзину
7А72Антонич, Б.-І. Вибране. - Київ : Київ. правда, 2003. - 375 с. *0Художня література  У корзину
8А72Античные теории языка и стиля : (антол. текстов). - Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. - 363 с. - (Античная библиотека).1Філологічні науки  У корзину
9А72Антология современной казахской прозы. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2019. - 855 с. : ил.3Художня література  У корзину
10А72Антология мировой философии. Древний Восток. - Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. - 992 с. ^1Філософські науки  У корзину
123456789101112131415