Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А65Андерсен, Ганс Христиан. Сказки и истории : пер. с дат. Т. 2. - Ленинград : Худож. лит., 1977. - 655 с.1Художня література  У корзину
2А65Андреюк, Н. В. Планування діяльності підприємства. Практикум : навч. посіб. / Н. В. Андреюк, Н. С. Скопенко, Л. О. Пашнюк. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2015. - 192 с.2Економіка  У корзину
3А66Андрущенко, В. П. Історія соціальної філософії : (Західноєвропейський контекст) : підручник для студентів ВНЗ. - Київ : Тандем, 2000. - 416 с.3Філософські науки  У корзину
4А66Андрусишин, Б. І. Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Директорії УНР) : навч. посіб. - Київ : Либідь, 1997. - 176 с.1Релігія  У корзину
5А66Андрущенко, В. П. Конституціалізація освітнього простору Європи: аксіологічний вимір / В.П. Андрущенко, Т.В. Андрущенко, В.Л. Савельєв. - Київ : ТОВ "МП Леся", 2014. - 460 с.2Культура. Наука. Освіта  У корзину
6А66Андрущенко, Т. І. Феномен естетичного : (філос.-іст. аналіз). - Київ : Знання України, 2007. - 270 с.0Філософські науки  У корзину
7А66Андрущенко, В. П. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) / Віктор Андрущенко ; М-во освіти і науки України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 131 с. : портр.4Культура. Наука. Освіта  У корзину
8А66Віктор Петрович Андрущенко : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Н. Тарасова]. — Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. — 249 с. : портр.3Культура. Наука. Освіта  У корзину
9А66Андрущенко, Н. П. Античные винодельни Ольвии : опыт доисслед. археол. объектов / Н. П. Андрущенко ; [отв. ред. А. А. Пучков]. — Киев : Центр ист.-градостроит. исслед., 2010. — 51, [2] с. : ил.1Історія  У корзину
10А66Андрущенко, Т. І. Дизайн : (посіб. для ВНЗ ІІІ та ІV рівня акредитації) / Т. І. Андрущенко, І. І. Дробот, Ю. Г. Легенький. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 703 с. ^1Мистецтво  У корзину
123456789101112131415