Знайти документ

Кількість назв:4560

 
Знайдено 148 книг
Авторський знакОписКількість
екземплярів
Галузь знання
1А45Алдер, Гарри. CQ, или Мускулы творческого интеллекта : пер. с англ. - Москва : ФАИР-Пресс, 2004. - 496 с. : ил.1Психологія  У корзину
2А47Алексєєв, Ю. М. Історія України : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Київ. славіст. ун-т. - Київ, 2005. -338 с.1Історія  У корзину
3А47Алексеенко, И. Р. Последняя цивилизация? Человек. Общество. Природа / И.Р. Алексеенко, Л.В. Кейсевич ; НАН Украины. Ин-т географии ; [ред. Квятковская Ж.Е.]. — Киев : Наук. думка, 1997. — 409, [4] с. 1Природничі науки  У корзину
4А48Алексюк, І. А. Логіка. Вступний курс : навч. посіб. - Київ : ВПЦ "Київ. ун-т", 2017. - 366 с.1Філософські науки  У корзину
5А50Алиев, Ш. Г. Осваивающая практика : становление, категории, реальность. - Харьков : Основа, 1998. - 256 с.1Філософські науки  У корзину
6А50Аллен, Герви. Эдгар По : пер. с англ. - Москва : Мол. гвардия, 1984. - 334 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 14 (652)).1Філологічні науки  У корзину
7А50Алієва, Заміна. Словесність казказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ - початок ХХ ст.. - Київ : КИЙ, 2007. - 164 с.10Філологічні науки  У корзину
8А51Алпатов, М. В. Искусство. Книга для чтения. Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура / сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев, М. Г. Неклюдова. — [Изд. 3-е, испр. и доп.]. — Москва : Просвещение, 1969. — 543 с. : 123 л. ил. (БС17)*1Мистецтво  У корзину
9А51Alma mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920 : матеріали, док., спогади. В 3 кн. Кн. 2. Університет Св. Володимира за доби Української Центральної Ради та гетьманату Павла Ско-ропадського / [авт.-упоряд.: Короткий В. А., Ульяновський В. І. ; редкол.: Ско-пенко В. В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.]. — Київ : Прайм, 2001. — 697, [6] с. : іл., табл., портр.49Культура. Наука. Освіта  У корзину
10А54Алхімія слова живого : Фр. роман, 1945-2000 : навч. посіб. / авт.-упоряд. В. І. Фесенко. - Київ : Промінь, 2005. - 383 с.2Філологічні науки  У корзину
123456789101112131415